Vol 4, No 4 (1997): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07
Get Citation

Kontrowersje wokół stymulacji przedsionkowej typu AAI we własnych 9-letnich obserwacjach

Jacek Majewski, Jacek Lelakowski
DOI: 10.5603/cj.22726
·
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(4):262-267.
Vol 4, No 4 (1997): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07

Abstract


Cel: Ocena stymulacji przedsionkowej serca (AAI) w długotrwałej obserwacji, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn konieczności zmiany na inny rodzaj stymulacji.
Materiał i metody: 194 pacjentów (w tym 87 mężczyzn) w średnim wieku 60,7 lat (23-86 lat), którym w latach 1988-1997 implantowano rozrusznik AAI z powodu zespołu chorego węzła zatokowego (SSS). Przeciwwskazania do implantacji AAI obejmowały zespół nadwrażliwości zatoki szyjnej, zaburzenia przewodzenia przedsionkowo komorowego lub śródkomorowego w EKG oraz punkt Wenckebacha poniżej 120/min (określany śródoperacyjnie). Badania kontrolne odbywały się po 4 tygodniach od implantacji, a następnie co 6 miesięcy. Czas obserwacji wynosił średnio 38,3 miesiące (1-105,5 mies.)
Wyniki: U 22 pacjentów (11,3%) zmieniono rodzaj stymulacji, w tym u 21 na DDD, a u jednego na VVI. Najczęstszą przyczyną reimplantacji (19 chorych) był blok przedsionkowo-komorowy, który rozwinął się w czasie od 1 tygodnia do 41 miesięcy (średnio 11,7 mies.) od wszczepienia układu AAI. U 12 pacjentów wystąpienia bloku można wiązać ze stosowaniem leków antyarytmicznych. U 2 chorych z powodu napadowego migotania przedsionków z bradyarytmią zmieniono rodzaj stymulacji na DDD przed włączeniem farmakoterapii. Przyczyną zmiany stymulacji na VVI u jednego pacjenta było utrwalenie się migotania przedsionków. Zaburzenia sterowania z powodu zbyt niskiej czułości rozrusznika, które wystąpiły u 44 chorych (22,6%) wymagały jedynie przeprogramowania stymulatora.
Wnioski: 1. U znaczącej liczby pacjentów ze stymulacją AAI należy liczyć się z koniecznością zmiany rodzaju stymulacji, najczęściej z powodu zaburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego. 2. Śródoperacyjny pomiar punktu Wenckebacha nie pozwala na wyodrębnienie chorych zagrożonych rozwojem bloku przedsionkowo-komorowego.

Abstract


Cel: Ocena stymulacji przedsionkowej serca (AAI) w długotrwałej obserwacji, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn konieczności zmiany na inny rodzaj stymulacji.
Materiał i metody: 194 pacjentów (w tym 87 mężczyzn) w średnim wieku 60,7 lat (23-86 lat), którym w latach 1988-1997 implantowano rozrusznik AAI z powodu zespołu chorego węzła zatokowego (SSS). Przeciwwskazania do implantacji AAI obejmowały zespół nadwrażliwości zatoki szyjnej, zaburzenia przewodzenia przedsionkowo komorowego lub śródkomorowego w EKG oraz punkt Wenckebacha poniżej 120/min (określany śródoperacyjnie). Badania kontrolne odbywały się po 4 tygodniach od implantacji, a następnie co 6 miesięcy. Czas obserwacji wynosił średnio 38,3 miesiące (1-105,5 mies.)
Wyniki: U 22 pacjentów (11,3%) zmieniono rodzaj stymulacji, w tym u 21 na DDD, a u jednego na VVI. Najczęstszą przyczyną reimplantacji (19 chorych) był blok przedsionkowo-komorowy, który rozwinął się w czasie od 1 tygodnia do 41 miesięcy (średnio 11,7 mies.) od wszczepienia układu AAI. U 12 pacjentów wystąpienia bloku można wiązać ze stosowaniem leków antyarytmicznych. U 2 chorych z powodu napadowego migotania przedsionków z bradyarytmią zmieniono rodzaj stymulacji na DDD przed włączeniem farmakoterapii. Przyczyną zmiany stymulacji na VVI u jednego pacjenta było utrwalenie się migotania przedsionków. Zaburzenia sterowania z powodu zbyt niskiej czułości rozrusznika, które wystąpiły u 44 chorych (22,6%) wymagały jedynie przeprogramowania stymulatora.
Wnioski: 1. U znaczącej liczby pacjentów ze stymulacją AAI należy liczyć się z koniecznością zmiany rodzaju stymulacji, najczęściej z powodu zaburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego. 2. Śródoperacyjny pomiar punktu Wenckebacha nie pozwala na wyodrębnienie chorych zagrożonych rozwojem bloku przedsionkowo-komorowego.
Get Citation

Keywords

stymulacja przedsionkowa - AAI; zespół chorego węzła zatokowego - SSS

About this article
Title

Kontrowersje wokół stymulacji przedsionkowej typu AAI we własnych 9-letnich obserwacjach

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 4, No 4 (1997): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Pages

262-267

Published online

2000-03-07

Page views

594

DOI

10.5603/cj.22726

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(4):262-267.

Keywords

stymulacja przedsionkowa - AAI
zespół chorego węzła zatokowego - SSS

Authors

Jacek Majewski
Jacek Lelakowski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl