Vol 4, No 4 (1997): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07
Get Citation

Ocena neuroregulacji układu krążenia w czasie prawidłowej ciąży za pomocą analizy zmienności rytmu zatokowego

Hanna Siudalska
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(4):248-255.
Vol 4, No 4 (1997): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07

Abstract


Cel: Analizę zmienności rytmu zatokowego zastosowano do oceny neuroregulacji układu krążenia w czasie prawidłowej ciąży.
Materiał i metody: Badaniami objęto 41 kobiet między 20-36 rż. w 27-34 tygodniu ciąży. Grupę kontrolną stanowiło 36 zdrowych kobiet w wieku 21-35 lat. W obu grupach zastosowano analizę czasową HRV do oceny 24-godzinnej rejestracji EKG. Metodą spektralną oceniono wybrane fragmenty całodobowych rejestracji.
Wyniki: Wartości wskaźników analizy czasowej z całej doby były niższe w grupie ciężarnych. Znamiennie niższe w tej grupie były również wartości wskaźników przywspółczulnozależnych (rMSSD i HF) z rejestracji w godzinach nocnych. Obserwowano większy przyrost wartości wskaźnika LF/FH między godziną nocną i ranną u kobiet ciężarnych.
Wnioski: U kobiet w zaawansowanej ciąży obserwuje się obniżenie aktywności układu przywspółczulnego i wzrost reaktywności układu współczulnego w porównaniu z nieciężarnymi.

Abstract


Cel: Analizę zmienności rytmu zatokowego zastosowano do oceny neuroregulacji układu krążenia w czasie prawidłowej ciąży.
Materiał i metody: Badaniami objęto 41 kobiet między 20-36 rż. w 27-34 tygodniu ciąży. Grupę kontrolną stanowiło 36 zdrowych kobiet w wieku 21-35 lat. W obu grupach zastosowano analizę czasową HRV do oceny 24-godzinnej rejestracji EKG. Metodą spektralną oceniono wybrane fragmenty całodobowych rejestracji.
Wyniki: Wartości wskaźników analizy czasowej z całej doby były niższe w grupie ciężarnych. Znamiennie niższe w tej grupie były również wartości wskaźników przywspółczulnozależnych (rMSSD i HF) z rejestracji w godzinach nocnych. Obserwowano większy przyrost wartości wskaźnika LF/FH między godziną nocną i ranną u kobiet ciężarnych.
Wnioski: U kobiet w zaawansowanej ciąży obserwuje się obniżenie aktywności układu przywspółczulnego i wzrost reaktywności układu współczulnego w porównaniu z nieciężarnymi.
Get Citation

Keywords

zmienność rytmu serca; czas analizy; analiza spektralna; autonomiczny układ nerwowy; ciąża

About this article
Title

Ocena neuroregulacji układu krążenia w czasie prawidłowej ciąży za pomocą analizy zmienności rytmu zatokowego

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 4, No 4 (1997): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Pages

248-255

Published online

2000-03-07

Page views

410

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(4):248-255.

Keywords

zmienność rytmu serca
czas analizy
analiza spektralna
autonomiczny układ nerwowy
ciąża

Authors

Hanna Siudalska

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl