Vol 4, No 4 (1997): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Published online: 2000-03-07
Page views 496
Article views/downloads 0
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Ocena neuroregulacji układu krążenia w czasie prawidłowej ciąży za pomocą analizy zmienności rytmu zatokowego

Hanna Siudalska
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(4):248-255.

Abstract


Cel: Analizę zmienności rytmu zatokowego zastosowano do oceny neuroregulacji układu krążenia w czasie prawidłowej ciąży.
Materiał i metody: Badaniami objęto 41 kobiet między 20-36 rż. w 27-34 tygodniu ciąży. Grupę kontrolną stanowiło 36 zdrowych kobiet w wieku 21-35 lat. W obu grupach zastosowano analizę czasową HRV do oceny 24-godzinnej rejestracji EKG. Metodą spektralną oceniono wybrane fragmenty całodobowych rejestracji.
Wyniki: Wartości wskaźników analizy czasowej z całej doby były niższe w grupie ciężarnych. Znamiennie niższe w tej grupie były również wartości wskaźników przywspółczulnozależnych (rMSSD i HF) z rejestracji w godzinach nocnych. Obserwowano większy przyrost wartości wskaźnika LF/FH między godziną nocną i ranną u kobiet ciężarnych.
Wnioski: U kobiet w zaawansowanej ciąży obserwuje się obniżenie aktywności układu przywspółczulnego i wzrost reaktywności układu współczulnego w porównaniu z nieciężarnymi.