Vol 4, No 4 (1997): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07
Get Citation

Skuteczność i tolerancja trimetazydyny jako leku wieńcowego u chorych z wysiłkową dusznicą bolesną w skojarzeniu z jednym lekiem przeciwdławicowym

Hanna Szwed, Robert Pachocki, Małgorzata Domżał-Bocheńska, Krzysztof Szymczak, Zbigniew Szydłowski, Andrzej Paradowski, Grzegorz Gajos, Grzegorz Kałuża, Irena Kulon, Anna Wątor-Brzezińska, Waldemar Elikowski, Maria Kuźniak
DOI: 10.5603/cj.22723
·
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(4):237-247.
Vol 4, No 4 (1997): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07

Abstract


Cel pracy: Celem badań była ocena skuteczności działającej cytoprotekcyjnie trimetazydyny w połączeniu z jednym lekiem przeciwdławicowym o działaniu hemodynamicznym w leczeniu stabilnej choroby wieńcowej.
Materiał i metody: Do badań włączono chorych w 18-70 rż. z udokumentowaną przebytym zawałem lub koronarografią stabilną wysiłkową dusznicą bolesną, bez poważnych schorzeń współistniejących i dodatnim, powtarzalnym wynikiem dwóch elektrokardiograficznych prób wysiłkowych przeprowadzonych w odstępie 7 dni. Chorzy przyjmowali jeden z leków przeciwdusznicowych o działaniu hemodynamicznym (azotan o przedłużonym działaniu, beta-bloker, Ca-bloker) i inne typowo stosowane leki, z wyjątkiem preparatów mogących wpływać na kształt krzywej EKG. 4-tygodniowe leczenie trimetazydyną (w dawce 3 x 20 mg) rozpoczynano po tygodniowym okresie oceny stabilności choroby oraz przeprowadzeniu drugiego testu wysiłkowego i kwalifikacji do programu. Po zakończeniu okresu leczenia wykonywano ostatni test wysiłkowy. Program badań zgodnie z protokołem ukończyło 700 pacjentów (wiek 32-71 lat, średnio 54 ± 8,4, 615M, 85K).
Wyniki: Wykazano, między innymi, znamienne wydłużenie całkowitego czasu marszu po 4 tygodniach leczenia trimetazydyną (486,4 s vs 443,7 s, p < 0,01), zwiększenie zdolności do wykonania pracy (10,6 MET vs 9,4 MET p < 0,01), istotne wydłużenie czasu marszu zarówno do wystąpienia obniżenia odcinka ST o 1 mm (389,9 s vs 337,8 s p < 0,01), jak i do momentu wystąpienia bólu dławicowego (450,3 s vs 251,7 s, p < 0,01). Stwierdzono też znamienne zmniejszenie średniej liczby bólów dławicowych (3,66 vs 2,47/tydzień, p < 0,01) i średniego spożycia doraźnie przyjmowanej nitrogliceryny (2,94 vs 1,8, p < 0,01).
Wnioski: Czterotygodniowe leczenie trimetazydyną w połączeniu z jednym lekiem przeciwdławicowym spowodowało wzrost rezerwy wieńcowej podczas próby wysiłkowej charakteryzujący się znamiennym wydłużeniem czasu marszu: całkowitego, do wystąpienia bólu dławicowego i obniżenia odcinka ST o 1 mm oraz poprawę stanu chorych wyrażającą się znamiennym zmniejszeniem dolegliwości i liczby dawek doraźnie przyjmowanej nitrogliceryny.

Abstract


Cel pracy: Celem badań była ocena skuteczności działającej cytoprotekcyjnie trimetazydyny w połączeniu z jednym lekiem przeciwdławicowym o działaniu hemodynamicznym w leczeniu stabilnej choroby wieńcowej.
Materiał i metody: Do badań włączono chorych w 18-70 rż. z udokumentowaną przebytym zawałem lub koronarografią stabilną wysiłkową dusznicą bolesną, bez poważnych schorzeń współistniejących i dodatnim, powtarzalnym wynikiem dwóch elektrokardiograficznych prób wysiłkowych przeprowadzonych w odstępie 7 dni. Chorzy przyjmowali jeden z leków przeciwdusznicowych o działaniu hemodynamicznym (azotan o przedłużonym działaniu, beta-bloker, Ca-bloker) i inne typowo stosowane leki, z wyjątkiem preparatów mogących wpływać na kształt krzywej EKG. 4-tygodniowe leczenie trimetazydyną (w dawce 3 x 20 mg) rozpoczynano po tygodniowym okresie oceny stabilności choroby oraz przeprowadzeniu drugiego testu wysiłkowego i kwalifikacji do programu. Po zakończeniu okresu leczenia wykonywano ostatni test wysiłkowy. Program badań zgodnie z protokołem ukończyło 700 pacjentów (wiek 32-71 lat, średnio 54 ± 8,4, 615M, 85K).
Wyniki: Wykazano, między innymi, znamienne wydłużenie całkowitego czasu marszu po 4 tygodniach leczenia trimetazydyną (486,4 s vs 443,7 s, p < 0,01), zwiększenie zdolności do wykonania pracy (10,6 MET vs 9,4 MET p < 0,01), istotne wydłużenie czasu marszu zarówno do wystąpienia obniżenia odcinka ST o 1 mm (389,9 s vs 337,8 s p < 0,01), jak i do momentu wystąpienia bólu dławicowego (450,3 s vs 251,7 s, p < 0,01). Stwierdzono też znamienne zmniejszenie średniej liczby bólów dławicowych (3,66 vs 2,47/tydzień, p < 0,01) i średniego spożycia doraźnie przyjmowanej nitrogliceryny (2,94 vs 1,8, p < 0,01).
Wnioski: Czterotygodniowe leczenie trimetazydyną w połączeniu z jednym lekiem przeciwdławicowym spowodowało wzrost rezerwy wieńcowej podczas próby wysiłkowej charakteryzujący się znamiennym wydłużeniem czasu marszu: całkowitego, do wystąpienia bólu dławicowego i obniżenia odcinka ST o 1 mm oraz poprawę stanu chorych wyrażającą się znamiennym zmniejszeniem dolegliwości i liczby dawek doraźnie przyjmowanej nitrogliceryny.
Get Citation

Keywords

trimetazydyna; dusznica bolesna; leczenie przeciwdławicowe

About this article
Title

Skuteczność i tolerancja trimetazydyny jako leku wieńcowego u chorych z wysiłkową dusznicą bolesną w skojarzeniu z jednym lekiem przeciwdławicowym

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 4, No 4 (1997): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Pages

237-247

Published online

2000-03-07

Page views

827

DOI

10.5603/cj.22723

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(4):237-247.

Keywords

trimetazydyna
dusznica bolesna
leczenie przeciwdławicowe

Authors

Hanna Szwed
Robert Pachocki
Małgorzata Domżał-Bocheńska
Krzysztof Szymczak
Zbigniew Szydłowski
Andrzej Paradowski
Grzegorz Gajos
Grzegorz Kałuża
Irena Kulon
Anna Wątor-Brzezińska
Waldemar Elikowski
Maria Kuźniak

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl