Vol 5, No 1 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07
Get Citation

Ipsilateralny, czynnościowy blok lewej odnogi pęczka Hisa skraca cykl ortodromowego częstoskurczu nawrotnego u chorego z utajoną dodatkową drogą przedsionkowo-komorową

Jarosław Kaźmierczak
DOI: 10.5603/cj.22718
·
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(1):45-50.
Vol 5, No 1 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07

Abstract


Ipsilateralny czynnościowy blok odnogi pęczka Hisa zwykle wiąże się z wydłużeniem cyklu ortodromowego częstoskurczu nawrotnego wykorzystującego drogę dodatkową. Wynika to z wydłużenia czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego i często z wydłużenia odstępu HV. Przedstawiono przypadek skrócenia cyklu atodromowego częstoskurczu nawrotnego wykorzystującego utajoną lewoboczną drogę dodatkową i podjęto próbę wytłumaczenia tego nietypowego zjawiska.

Abstract


Ipsilateralny czynnościowy blok odnogi pęczka Hisa zwykle wiąże się z wydłużeniem cyklu ortodromowego częstoskurczu nawrotnego wykorzystującego drogę dodatkową. Wynika to z wydłużenia czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego i często z wydłużenia odstępu HV. Przedstawiono przypadek skrócenia cyklu atodromowego częstoskurczu nawrotnego wykorzystującego utajoną lewoboczną drogę dodatkową i podjęto próbę wytłumaczenia tego nietypowego zjawiska.
Get Citation

Keywords

blok lewej odnogi pęczka Hisa; częstoskurcz nawrotny; droga dodatkowa

About this article
Title

Ipsilateralny, czynnościowy blok lewej odnogi pęczka Hisa skraca cykl ortodromowego częstoskurczu nawrotnego u chorego z utajoną dodatkową drogą przedsionkowo-komorową

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 5, No 1 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Pages

45-50

Published online

2000-03-07

Page views

552

DOI

10.5603/cj.22718

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(1):45-50.

Keywords

blok lewej odnogi pęczka Hisa
częstoskurcz nawrotny
droga dodatkowa

Authors

Jarosław Kaźmierczak

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl