Vol 5, No 1 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Prace kazuistyczne
Published online: 2000-03-07
Page views 613
Article views/downloads 0
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Ipsilateralny, czynnościowy blok lewej odnogi pęczka Hisa skraca cykl ortodromowego częstoskurczu nawrotnego u chorego z utajoną dodatkową drogą przedsionkowo-komorową

Jarosław Kaźmierczak
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(1):45-50.

Abstract


Ipsilateralny czynnościowy blok odnogi pęczka Hisa zwykle wiąże się z wydłużeniem cyklu ortodromowego częstoskurczu nawrotnego wykorzystującego drogę dodatkową. Wynika to z wydłużenia czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego i często z wydłużenia odstępu HV. Przedstawiono przypadek skrócenia cyklu atodromowego częstoskurczu nawrotnego wykorzystującego utajoną lewoboczną drogę dodatkową i podjęto próbę wytłumaczenia tego nietypowego zjawiska.