Vol 5, No 1 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07
Get Citation

Wartość próby Valsalvy w ocenie wrażliwości baroreceptorów tętniczych u chorych po zawale serca

Grzegorz Raczak, Ludmiła Daniłowicz
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(1):27-32.
Vol 5, No 1 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07

Abstract


Cel: Test wrażliwości baroreceptorów tętniczych (BRS) z użyciem podawanych dożylnie bolusów fenylefryny posiada dużą wartość w ocenie zagrożenia nagłą śmiercią sercową u chorych po zawale serca (MI). Poniższą pracę wykonano, aby ocenić, czy możliwe jest uproszczenie metodyki tego badania.
Materiał: W tym celu 35 chorych (29 mężczyzn, 6 kobiet) w wieku 39-75 lat (średnio 60 ± 11 lat), 8,5 ± 6 lat po MI, bez cech niewydolności krążenia, poddano rutynowej ocenie BRS za pomocą testu z fenylefryną (BRS-Fen) oraz dodatkowo używając próby Valsalvy (VM). Do badania BRS wybierano fragment overshoot IV fazy VM (BRS-VMov).
Wyniki: Wartości BRS-Fen, określone u wszystkich 35 osób objętych badaniami, wynosiły 1,1 - 23,7 ms/mm Hg, średnio 6,8 ± 5,5 ms/mm Hg. BRS-VMov, które udało się według przyjętych kryteriów ocenić u 26/35 osób (74%), wynosiły 8,9 ± 5,8 ms/mm Hg i były silnie skorelowane z wynikami uzyskanymi za pomocą klasycznej metody BRS-Fen (r = 0,9, p < 0,05).
Wnioski: Uzyskane wyniki sugerują przydatność nieinwazyjnej metody BRS-VMov w ocenie BRS u chorych po MI. Wartość badanej metody obniża stwierdzony znaczny odsetek wyników niediagnostycznych.

Abstract


Cel: Test wrażliwości baroreceptorów tętniczych (BRS) z użyciem podawanych dożylnie bolusów fenylefryny posiada dużą wartość w ocenie zagrożenia nagłą śmiercią sercową u chorych po zawale serca (MI). Poniższą pracę wykonano, aby ocenić, czy możliwe jest uproszczenie metodyki tego badania.
Materiał: W tym celu 35 chorych (29 mężczyzn, 6 kobiet) w wieku 39-75 lat (średnio 60 ± 11 lat), 8,5 ± 6 lat po MI, bez cech niewydolności krążenia, poddano rutynowej ocenie BRS za pomocą testu z fenylefryną (BRS-Fen) oraz dodatkowo używając próby Valsalvy (VM). Do badania BRS wybierano fragment overshoot IV fazy VM (BRS-VMov).
Wyniki: Wartości BRS-Fen, określone u wszystkich 35 osób objętych badaniami, wynosiły 1,1 - 23,7 ms/mm Hg, średnio 6,8 ± 5,5 ms/mm Hg. BRS-VMov, które udało się według przyjętych kryteriów ocenić u 26/35 osób (74%), wynosiły 8,9 ± 5,8 ms/mm Hg i były silnie skorelowane z wynikami uzyskanymi za pomocą klasycznej metody BRS-Fen (r = 0,9, p < 0,05).
Wnioski: Uzyskane wyniki sugerują przydatność nieinwazyjnej metody BRS-VMov w ocenie BRS u chorych po MI. Wartość badanej metody obniża stwierdzony znaczny odsetek wyników niediagnostycznych.
Get Citation

Keywords

wrażliwość baroreceptorów tętniczych; próba Valsalvy

About this article
Title

Wartość próby Valsalvy w ocenie wrażliwości baroreceptorów tętniczych u chorych po zawale serca

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 5, No 1 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Pages

27-32

Published online

2000-03-07

Page views

552

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(1):27-32.

Keywords

wrażliwość baroreceptorów tętniczych
próba Valsalvy

Authors

Grzegorz Raczak
Ludmiła Daniłowicz

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl