Vol 5, No 1 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07
Get Citation

Wartość efektywnej refrakcji węzła zatokowego wyznaczanej stymulacją przezprzełykową w diagnostyce choroby węzła zatokowego

Jarosław Kaźmierczak, Marek Kisły, Małgorzata Puchała-Borowik, Agnieszka Karczmarczyk, Zdzisława Kornacewicz-Jach
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(1):18-22.
Vol 5, No 1 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07

Abstract


Wstęp: Z opracowaniem metodyki wyznaczania efektywnej refrakcji węzła zatokowego (ERP-SN) wiązano nadzieję na poprawę diagnostyki choroby węzła zatokowego (SSS), szczególnie przy skąpych objawach elektrokardiograficznych. Jednak istotne rozbieżności wyników nielicznych prac skłaniają do szerszego opracowania tematu na podstawie liczniejszej grupy badanych i nieinwazyjnej diagnostyki.
Cel pracy: Określenie przydatności ERP-SN wyznaczanej metodą przezprzełykowej stymulacji lewego przedsionka w diagnostyce SSS. Określenie wpływu farmakologicznej blokady autonomicznej na ERP-SN. Materiał i metodyka: Grupę badaną (gr. I) stanowiło 30 pacjentów z SSS (13 K, 17 M, wiek 59 ± 13 lat); grupę kontrolną (gr. II): 59 pacjentów z prawidłową funkcją SN (34K, 25M, wiek 48 ± 15 lat). ERP-SN wyznaczano przed i w trakcie blokady autonomicznej (propranolol i atropina) metodą opisaną przez Kerra i Straussa, ale przy pomocy stymulacji przezprzełykowej (100/min i 120/min). Wyznaczano też SNRT, CSNRT i PW.
Wyniki: ERP-SN można było wyznaczyć u 33% w gr. I i 37% w gr. II. Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic pomiędzy średnimi wartościami ERP-SN w obu grupach, zarówno przed, jak i w trakcie farmakologicznej blokady autonomicznej. Dotyczy to ERP-SN przy stymulacji 100/min i 120/min. Zanotowano tendencję do skracania ERP-SN w trakcie blokady autonomicznej, ale istotność statystyczną (p < 0,05) osiągnięto jedynie w grupie II dla ERP-SN/100 (z 341 ± 51 do 300 ± 52 ms).
Wnioski: Wyznaczanie ERP-SN metodą przezprzełykowej stymulacji lewego przedsionka jest nieprzydatne w diagnostyce SSS. Farmakologiczna blokada autonomiczna propranololem i atropiną skraca u większości osób ERP-SN. ERP-SN wydłuża się przy wzroście częstotliwości stymulacji przedsionka.

Abstract


Wstęp: Z opracowaniem metodyki wyznaczania efektywnej refrakcji węzła zatokowego (ERP-SN) wiązano nadzieję na poprawę diagnostyki choroby węzła zatokowego (SSS), szczególnie przy skąpych objawach elektrokardiograficznych. Jednak istotne rozbieżności wyników nielicznych prac skłaniają do szerszego opracowania tematu na podstawie liczniejszej grupy badanych i nieinwazyjnej diagnostyki.
Cel pracy: Określenie przydatności ERP-SN wyznaczanej metodą przezprzełykowej stymulacji lewego przedsionka w diagnostyce SSS. Określenie wpływu farmakologicznej blokady autonomicznej na ERP-SN. Materiał i metodyka: Grupę badaną (gr. I) stanowiło 30 pacjentów z SSS (13 K, 17 M, wiek 59 ± 13 lat); grupę kontrolną (gr. II): 59 pacjentów z prawidłową funkcją SN (34K, 25M, wiek 48 ± 15 lat). ERP-SN wyznaczano przed i w trakcie blokady autonomicznej (propranolol i atropina) metodą opisaną przez Kerra i Straussa, ale przy pomocy stymulacji przezprzełykowej (100/min i 120/min). Wyznaczano też SNRT, CSNRT i PW.
Wyniki: ERP-SN można było wyznaczyć u 33% w gr. I i 37% w gr. II. Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic pomiędzy średnimi wartościami ERP-SN w obu grupach, zarówno przed, jak i w trakcie farmakologicznej blokady autonomicznej. Dotyczy to ERP-SN przy stymulacji 100/min i 120/min. Zanotowano tendencję do skracania ERP-SN w trakcie blokady autonomicznej, ale istotność statystyczną (p < 0,05) osiągnięto jedynie w grupie II dla ERP-SN/100 (z 341 ± 51 do 300 ± 52 ms).
Wnioski: Wyznaczanie ERP-SN metodą przezprzełykowej stymulacji lewego przedsionka jest nieprzydatne w diagnostyce SSS. Farmakologiczna blokada autonomiczna propranololem i atropiną skraca u większości osób ERP-SN. ERP-SN wydłuża się przy wzroście częstotliwości stymulacji przedsionka.
Get Citation

Keywords

efektywna refrakcja węzła zatokowego; farmakologiczna blokada autonomiczna; choroba węzła zatokowego; stymulacja przezprzełykowa

About this article
Title

Wartość efektywnej refrakcji węzła zatokowego wyznaczanej stymulacją przezprzełykową w diagnostyce choroby węzła zatokowego

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 5, No 1 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Pages

18-22

Published online

2000-03-07

Page views

432

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(1):18-22.

Keywords

efektywna refrakcja węzła zatokowego
farmakologiczna blokada autonomiczna
choroba węzła zatokowego
stymulacja przezprzełykowa

Authors

Jarosław Kaźmierczak
Marek Kisły
Małgorzata Puchała-Borowik
Agnieszka Karczmarczyk
Zdzisława Kornacewicz-Jach

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl