Vol 5, No 1 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07
Get Citation

Wczesne zmiany elektrokardiograficzne u chorych z kardiomiopatią przerostową z zawężeniem drogi odpływu, poddanych alkoholowej ablacji tętnicy septalnej

Jarosław Kaźmierczak, Zdzisława Kornacewicz-Jach, Marek Kisły, Robert Gil, Andrzej Wojtarowicz, Hubert Segewitz, Hartmund Goos
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(1):12-17.
Vol 5, No 1 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07

Abstract


Cel pracy: Alkoholowa ablacja tętnicy septalnej w kardiomiopatii przerostowej ze zwężeniem drogi odpływu (HOCM) wywołuje martwicę podzastawkowej części przegrody międzykomorowej, a przez to zmniejsza śródkomorowy gradient ciśnień. W okolicy tej przebiega jednak początkowa komorowa część układu przewodzącego serca. W pracy przedstawiamy analizę wczesnych zmian elektrokardiograficznych 7 pacjentów z HOCM poddanych zabiegowi ablacji.
Wyniki: Jeden pacjent wymagał po zabiegu czasowej stymulacji z powodu napadowego całkowitego bloku A-V, 1 zaś stałej stymulacji DDD. Odstęp PQ wydłużył się o 27 ± 16 ms (p < 0,05), szerokość QRS o 32 ± 20 ms (p < 0,05). U wszystkich pacjentów zaraz po zabiegu pojawił się RBBB, u 1 ustąpił w drugiej dobie, u 1 zaś w siódmej dobie pojawił się niezupełny blok LBBB. Uniesienie ST w odprowadzeniach V1-V3 wystąpiło po zabiegu u 4 z 7 chorych. Nie zanotowano klasycznej ewolucji zawałowej zespołu ST-T. QTc wynosił przed zabiegiem 446 ± 32 ms, zaś po 480 ± 36 ms (p = 0,033). Dyspersja QT wzrosła nieznamiennie do 84 ± 36 ms, ale była już zwiększona przed zabiegiem (70 ± 37 ms). Nie stwierdzono istotnych korelacji pomiędzy spoczynkowym gradientem ciśnień a QTc, QTd, QRS przed zabiegiem, jak i po nim. Istniała ona jedynie dla wskaźnika Sokołowa przed zabiegiem.
Wnioski: Zabieg alkoholowej ablacji tętnicy septalnej, pomimo zajęcia stosunkowo niewielkiego obszaru mięśnia sercowego, wywołuje duże zmiany jakościowe i ilościowe w elektrokardiogramie spoczynkowym.

Abstract


Cel pracy: Alkoholowa ablacja tętnicy septalnej w kardiomiopatii przerostowej ze zwężeniem drogi odpływu (HOCM) wywołuje martwicę podzastawkowej części przegrody międzykomorowej, a przez to zmniejsza śródkomorowy gradient ciśnień. W okolicy tej przebiega jednak początkowa komorowa część układu przewodzącego serca. W pracy przedstawiamy analizę wczesnych zmian elektrokardiograficznych 7 pacjentów z HOCM poddanych zabiegowi ablacji.
Wyniki: Jeden pacjent wymagał po zabiegu czasowej stymulacji z powodu napadowego całkowitego bloku A-V, 1 zaś stałej stymulacji DDD. Odstęp PQ wydłużył się o 27 ± 16 ms (p < 0,05), szerokość QRS o 32 ± 20 ms (p < 0,05). U wszystkich pacjentów zaraz po zabiegu pojawił się RBBB, u 1 ustąpił w drugiej dobie, u 1 zaś w siódmej dobie pojawił się niezupełny blok LBBB. Uniesienie ST w odprowadzeniach V1-V3 wystąpiło po zabiegu u 4 z 7 chorych. Nie zanotowano klasycznej ewolucji zawałowej zespołu ST-T. QTc wynosił przed zabiegiem 446 ± 32 ms, zaś po 480 ± 36 ms (p = 0,033). Dyspersja QT wzrosła nieznamiennie do 84 ± 36 ms, ale była już zwiększona przed zabiegiem (70 ± 37 ms). Nie stwierdzono istotnych korelacji pomiędzy spoczynkowym gradientem ciśnień a QTc, QTd, QRS przed zabiegiem, jak i po nim. Istniała ona jedynie dla wskaźnika Sokołowa przed zabiegiem.
Wnioski: Zabieg alkoholowej ablacji tętnicy septalnej, pomimo zajęcia stosunkowo niewielkiego obszaru mięśnia sercowego, wywołuje duże zmiany jakościowe i ilościowe w elektrokardiogramie spoczynkowym.
Get Citation

Keywords

kardiomiopatia przerostowa ze zwężeniem drogi odpływu; zmiany elektrokardiograficzne; ablacja alkoholowa tętnicy septalnej

About this article
Title

Wczesne zmiany elektrokardiograficzne u chorych z kardiomiopatią przerostową z zawężeniem drogi odpływu, poddanych alkoholowej ablacji tętnicy septalnej

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 5, No 1 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Pages

12-17

Published online

2000-03-07

Page views

618

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(1):12-17.

Keywords

kardiomiopatia przerostowa ze zwężeniem drogi odpływu
zmiany elektrokardiograficzne
ablacja alkoholowa tętnicy septalnej

Authors

Jarosław Kaźmierczak
Zdzisława Kornacewicz-Jach
Marek Kisły
Robert Gil
Andrzej Wojtarowicz
Hubert Segewitz
Hartmund Goos

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl