Vol 5, No 3 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07
Get Citation

Migotanie przedsionków przyczyną nieadekwatnych wyładowań wszczepionego kardiowertera-defibrylatora. Skuteczne leczenie ablacją łącza przedsionkowo-komorowego

Izabela Paszko, Włodzimierz J. Musiał, Andrzej Przybylski, Mariusz Pytkowski
DOI: 10.5603/cj.22698
·
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(3):191-194.
Vol 5, No 3 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07

Abstract


Przedstawiono przypadek 54-letniego pacjenta z kardiomiopatia zastoinową i implantowanym kardiowerterem-defibrylatorem z powodu nawracających częstoskurczów komorowych oraz incydentów migotania komór opornych na leczenie farmakologiczne.
Ze względu na nietolerancję hemodynamiczną wyższych dawek leków blokujących przewodnictwo przedsionkowo-komorowe i mogących zapobiegać szybkiej czynności komór, oraz trudności w zaprogramowaniu ICD, umożliwiające efektywne różnicowanie groźnych arytmii komorowych z migotaniem przedsionków, wykonano u chorego skuteczną ablację łącza przedsionkowo-komorowego, opanowując zarówno groźne arytmie, jak i uzyskując poprawę wydolności krążenia.

Abstract


Przedstawiono przypadek 54-letniego pacjenta z kardiomiopatia zastoinową i implantowanym kardiowerterem-defibrylatorem z powodu nawracających częstoskurczów komorowych oraz incydentów migotania komór opornych na leczenie farmakologiczne.
Ze względu na nietolerancję hemodynamiczną wyższych dawek leków blokujących przewodnictwo przedsionkowo-komorowe i mogących zapobiegać szybkiej czynności komór, oraz trudności w zaprogramowaniu ICD, umożliwiające efektywne różnicowanie groźnych arytmii komorowych z migotaniem przedsionków, wykonano u chorego skuteczną ablację łącza przedsionkowo-komorowego, opanowując zarówno groźne arytmie, jak i uzyskując poprawę wydolności krążenia.
Get Citation

Keywords

kardiowerter-defibrylator; ablacja

About this article
Title

Migotanie przedsionków przyczyną nieadekwatnych wyładowań wszczepionego kardiowertera-defibrylatora. Skuteczne leczenie ablacją łącza przedsionkowo-komorowego

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 5, No 3 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Pages

191-194

Published online

2000-03-07

Page views

831

DOI

10.5603/cj.22698

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(3):191-194.

Keywords

kardiowerter-defibrylator
ablacja

Authors

Izabela Paszko
Włodzimierz J. Musiał
Andrzej Przybylski
Mariusz Pytkowski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl