Vol 5, No 3 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Prace kazuistyczne
Published online: 2000-03-07
Page views 899
Article views/downloads 0
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Migotanie przedsionków przyczyną nieadekwatnych wyładowań wszczepionego kardiowertera-defibrylatora. Skuteczne leczenie ablacją łącza przedsionkowo-komorowego

Izabela Paszko, Włodzimierz J. Musiał, Andrzej Przybylski, Mariusz Pytkowski
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(3):191-194.

Abstract


Przedstawiono przypadek 54-letniego pacjenta z kardiomiopatia zastoinową i implantowanym kardiowerterem-defibrylatorem z powodu nawracających częstoskurczów komorowych oraz incydentów migotania komór opornych na leczenie farmakologiczne.
Ze względu na nietolerancję hemodynamiczną wyższych dawek leków blokujących przewodnictwo przedsionkowo-komorowe i mogących zapobiegać szybkiej czynności komór, oraz trudności w zaprogramowaniu ICD, umożliwiające efektywne różnicowanie groźnych arytmii komorowych z migotaniem przedsionków, wykonano u chorego skuteczną ablację łącza przedsionkowo-komorowego, opanowując zarówno groźne arytmie, jak i uzyskując poprawę wydolności krążenia.