Vol 5, No 3 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07
Get Citation

Dyspersja QT u chorych z zawałem serca z załamkiem Q, bez załamka Q oraz niestabilną dławicą piersiową

Michał Waśniewski, Romuald Ochotny, Andrzej Cieśliński
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(3):186-190.
Vol 5, No 3 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07

Abstract


Cel pracy: Chorzy z ostrym zawałem serca mają zwykle wysokie wartości dyspersji QT (QTd). Celem pracy było porównanie QTd w trzech grupach chorych: z zawałem serca z załamkiem Q, z zawałem bez załamka Q i z niestabilną dławicą piersiową (UA); ocena związku między QTd a maksymalnym poziomem CK i czasem trwania bólu zamostkowego oraz określenie wartości diagnostycznej QTd w rozpoznawaniu non-Q MI.
Materiał i metody: Analizie poddano odstęp RR, QT, QTc i QTd z pierwszego EKG wykonanego w momencie przyjęcia do szpitala u 57 pacjentów: 17 z ostrym zawałem serca z załamkiem Q (6 kobiet, 11 mężczyzn; wiek 59 ± 14 lat), 18 z zawałem bez załamka Q (6 kobiet, 12 mężczyzn; wiek 63 ± 10 lat) i 22 z UA (7 kobiet, 15 mężczyzn; wiek 62 ± 7 lat). Czas trwania bólu zamostkowego był znacząco krótszy w grupie Q MI (3,4 ± 1,7 h) niż w grupie non-Q MI (5,6 ± 3,9 h) i UA (6,0 ± 5,1 l). Maksymalny poziom CK był wyższy u chorych z Q MI (3320 ± 2497 U/l) niż non-Q MI (946 ± 546).
Wyniki: Wyniki analizy EKG przedstawia tabela 1. Nie znaleźliśmy istotnych korelacji między QTd a maksymalnym poziomem CK dla obu typów zawału oraz QTd a czasem trwania bólu zawałowego. Wartość QTd > = 50 ms wyróżniała chorych z non-Q MI spośród badanych pacjentów z UA i non-Q MI z czułością 89% i specyficznością 68%.
Wnioski: Pacjenci z zawałem serca bez załamka Q, podobnie jak z zawałem z załamkiem Q, mają wyższą QTd niż pacjenci z niestabilną dławicą piersiową. Wielkość QTd nie różniła się w obu typach zawału, nie była również zależna od maksymalnego poziomu CK oraz czasu trwania bólu zawałowego. Określenie QTd może mieć znaczenie dla rozpoznania zawału non-Q.

Abstract


Cel pracy: Chorzy z ostrym zawałem serca mają zwykle wysokie wartości dyspersji QT (QTd). Celem pracy było porównanie QTd w trzech grupach chorych: z zawałem serca z załamkiem Q, z zawałem bez załamka Q i z niestabilną dławicą piersiową (UA); ocena związku między QTd a maksymalnym poziomem CK i czasem trwania bólu zamostkowego oraz określenie wartości diagnostycznej QTd w rozpoznawaniu non-Q MI.
Materiał i metody: Analizie poddano odstęp RR, QT, QTc i QTd z pierwszego EKG wykonanego w momencie przyjęcia do szpitala u 57 pacjentów: 17 z ostrym zawałem serca z załamkiem Q (6 kobiet, 11 mężczyzn; wiek 59 ± 14 lat), 18 z zawałem bez załamka Q (6 kobiet, 12 mężczyzn; wiek 63 ± 10 lat) i 22 z UA (7 kobiet, 15 mężczyzn; wiek 62 ± 7 lat). Czas trwania bólu zamostkowego był znacząco krótszy w grupie Q MI (3,4 ± 1,7 h) niż w grupie non-Q MI (5,6 ± 3,9 h) i UA (6,0 ± 5,1 l). Maksymalny poziom CK był wyższy u chorych z Q MI (3320 ± 2497 U/l) niż non-Q MI (946 ± 546).
Wyniki: Wyniki analizy EKG przedstawia tabela 1. Nie znaleźliśmy istotnych korelacji między QTd a maksymalnym poziomem CK dla obu typów zawału oraz QTd a czasem trwania bólu zawałowego. Wartość QTd > = 50 ms wyróżniała chorych z non-Q MI spośród badanych pacjentów z UA i non-Q MI z czułością 89% i specyficznością 68%.
Wnioski: Pacjenci z zawałem serca bez załamka Q, podobnie jak z zawałem z załamkiem Q, mają wyższą QTd niż pacjenci z niestabilną dławicą piersiową. Wielkość QTd nie różniła się w obu typach zawału, nie była również zależna od maksymalnego poziomu CK oraz czasu trwania bólu zawałowego. Określenie QTd może mieć znaczenie dla rozpoznania zawału non-Q.
Get Citation

Keywords

dyspersja QT; zawał serca; niestabilna dławica piersiowa

About this article
Title

Dyspersja QT u chorych z zawałem serca z załamkiem Q, bez załamka Q oraz niestabilną dławicą piersiową

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 5, No 3 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Pages

186-190

Published online

2000-03-07

Page views

732

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(3):186-190.

Keywords

dyspersja QT
zawał serca
niestabilna dławica piersiowa

Authors

Michał Waśniewski
Romuald Ochotny
Andrzej Cieśliński

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl