Vol 5, No 3 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07
Get Citation

Przydatność próby Valsalvy w diagnostyce omdleń neurokardiogennych

Grzegorz Raczak, Ludmiła Daniłowicz, Dariusz Kozłowski, Jacek Kubica, Paweł Derejko, Maciej Kempa, Marek Radomski
DOI: 10.5603/cj.22696
·
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(3):180-185.
Vol 5, No 3 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07

Abstract


Ocenie poddano wartość próby Valsalvy (VM) w diagnostyce omdleń neurokardiogennych u osób bez organicznej choroby serca (grupa SNC). Na podstawie wyniku testu pochyleniowego (HUTT) 34 chorych podzielono na grupy: HUTT(+) - 15 pacjentów i HUTT (-) - 19 pacjentów, dodatkowo 15 osób z grupy kontrolnej (C) poddano VM (40 mm Hg,15 s).
Wyniki: Wykonanie VM nie powodowało wystąpienia istotnych objawów klinicznych u badanych osób, z wyjątkiem jednej (z SNC w wywiadzie), u której w wyniku VM doszło do pełnego omdlenia połączonego z izolowaną hipotonią. Porównywane parametry: wskaźnik Valsalvy (VR) - iloraz największej długości cyklu serca (CL) obserwowanej w IV fazie VM do najkrótszej CL występującej w fazie II; wskaźnik wrażliwości baroreceptorów tętniczych (BRS) - mierzony z części overshoot IV fazy VM; wskaźnik VL - opóźnienie kurczu obwodowych tętniczek; wskaźnik BL - opóźnienie wystąpienia maksymalnej bradykardii; oraz wskaźniki OL i OA, tj. odpowiednio: opóźnienie i amplituda maksymalnego ciśnienia tętniczego w IV fazie VM, nie różnicowały w sposób istotny chorych w porównywanych grupach SNC i C oraz HUTT(+) i HUTT (-). Warto odnotować fakt występowania dużej różnorodności kształtu krzywej ciśnienia krwi w grupie C.
Wnioski: Wydaje się, że zastosowanie VM w rozpoznawaniu omdleń neurokardiogennych ma ograniczone znaczenie.

Abstract


Ocenie poddano wartość próby Valsalvy (VM) w diagnostyce omdleń neurokardiogennych u osób bez organicznej choroby serca (grupa SNC). Na podstawie wyniku testu pochyleniowego (HUTT) 34 chorych podzielono na grupy: HUTT(+) - 15 pacjentów i HUTT (-) - 19 pacjentów, dodatkowo 15 osób z grupy kontrolnej (C) poddano VM (40 mm Hg,15 s).
Wyniki: Wykonanie VM nie powodowało wystąpienia istotnych objawów klinicznych u badanych osób, z wyjątkiem jednej (z SNC w wywiadzie), u której w wyniku VM doszło do pełnego omdlenia połączonego z izolowaną hipotonią. Porównywane parametry: wskaźnik Valsalvy (VR) - iloraz największej długości cyklu serca (CL) obserwowanej w IV fazie VM do najkrótszej CL występującej w fazie II; wskaźnik wrażliwości baroreceptorów tętniczych (BRS) - mierzony z części overshoot IV fazy VM; wskaźnik VL - opóźnienie kurczu obwodowych tętniczek; wskaźnik BL - opóźnienie wystąpienia maksymalnej bradykardii; oraz wskaźniki OL i OA, tj. odpowiednio: opóźnienie i amplituda maksymalnego ciśnienia tętniczego w IV fazie VM, nie różnicowały w sposób istotny chorych w porównywanych grupach SNC i C oraz HUTT(+) i HUTT (-). Warto odnotować fakt występowania dużej różnorodności kształtu krzywej ciśnienia krwi w grupie C.
Wnioski: Wydaje się, że zastosowanie VM w rozpoznawaniu omdleń neurokardiogennych ma ograniczone znaczenie.
Get Citation

Keywords

próba Valsalvy; omdlenia neurokardiogenne; wrażliwość barorecepetorów tętniczych

About this article
Title

Przydatność próby Valsalvy w diagnostyce omdleń neurokardiogennych

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 5, No 3 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Pages

180-185

Published online

2000-03-07

Page views

838

DOI

10.5603/cj.22696

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(3):180-185.

Keywords

próba Valsalvy
omdlenia neurokardiogenne
wrażliwość barorecepetorów tętniczych

Authors

Grzegorz Raczak
Ludmiła Daniłowicz
Dariusz Kozłowski
Jacek Kubica
Paweł Derejko
Maciej Kempa
Marek Radomski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl