Vol 5, No 3 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07
Get Citation

Występowanie późnych potencjałów komorowych u dzieci z komorowymi zaburzeniami rytmu serca

Katarzyna Bieganowska, Waldemar Bobkowski, Artur Baszko, Agnieszka Kaszuba, Wacława Paluszak, Romuald Ochotny
DOI: 10.5603/cj.22695
·
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(3):175-179.
Vol 5, No 3 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07

Abstract


Wstęp: Późne potencjały komorowe (PP) są czułym wskaźnikiem zagrożenia częstoskurczem komorowym oraz podwyższonego ryzyka nagłego zgonu sercowego u dorosłych po zawale serca. Występowanie i znaczenie PP u dzieci nie jest w pełni poznane.
Cel pracy: Celem pracy była analiza uśrednionego zapisu EKG oraz ocena występowania PP u dzieci z komorowymi zaburzeniami rytmu serca (KZR) oraz anatomicznie zdrowym sercem.
Materiał i metody: Badaniami objęto 203 dzieci z KZR w wieku od 2 do 18 lat (średnia ± SD = 12,5 ± 3,6 lat) z anatomicznie zdrowym sercem. Wyróżniono 5 grup badanych, przyjmując za kryterium podziału ocenę KZR według klasyfikacji Lowna: Lown 1 (n = 29), Lown 2 (n = 92), Lown 3 (n = 26), Lown 4a (n = 18), Lown 4b (n = 37). Grupę kontrolną stanowiło 33 zdrowych dzieci w wieku 12,1 ± 4,4 lat. Uśredniony zapis EKG rejestrowano z użyciem filtra pasmowego 40-250 Hz przy poziomie szumów poniżej 0,5 mV.
Wyniki: Obecność PP wykazano u 8 (4%) dzieci z KZR (Lown 1 - 3,4%, Lown 2 - 2,2%, Lown 4a - 22%, Lown 4b - 2,7%). Nie zarejestrowano PP u dzieci z różnokształtną ekstrasystolią komorową (Lown 3) oraz u dzieci zdrowych. Nie stwierdzono zależności pomiędzy występowaniem PP a stopniem nasilenia KZR. Nie stwierdzono istotnych różnic całkowitego czasu trwania filtrowanego zespołu QRS oraz czasu trwania końcowej części zespołu QRS o amplitudzie poniżej 40 µV (LAS) pomiędzy badanymi grupami. Stwierdzono natomiast, w porównaniu z dziećmi zdrowymi, istotnie niższe wartości amplitudy końcowych 40 ms zespołu QRS (RMS40) u dzieci z pojedynczą (p = 0,02) oraz liczną jednokształtną ekstrasystolią komorową (p = 0,003).
Wnioski: Nie zarejestrowano PP u dzieci zdrowych. U 4% dzieci z KZR wykazano obecność PP. Nie stwierdzono korelacji pomiędzy występowaniem PP a stopniem nasilenia KZR.

Abstract


Wstęp: Późne potencjały komorowe (PP) są czułym wskaźnikiem zagrożenia częstoskurczem komorowym oraz podwyższonego ryzyka nagłego zgonu sercowego u dorosłych po zawale serca. Występowanie i znaczenie PP u dzieci nie jest w pełni poznane.
Cel pracy: Celem pracy była analiza uśrednionego zapisu EKG oraz ocena występowania PP u dzieci z komorowymi zaburzeniami rytmu serca (KZR) oraz anatomicznie zdrowym sercem.
Materiał i metody: Badaniami objęto 203 dzieci z KZR w wieku od 2 do 18 lat (średnia ± SD = 12,5 ± 3,6 lat) z anatomicznie zdrowym sercem. Wyróżniono 5 grup badanych, przyjmując za kryterium podziału ocenę KZR według klasyfikacji Lowna: Lown 1 (n = 29), Lown 2 (n = 92), Lown 3 (n = 26), Lown 4a (n = 18), Lown 4b (n = 37). Grupę kontrolną stanowiło 33 zdrowych dzieci w wieku 12,1 ± 4,4 lat. Uśredniony zapis EKG rejestrowano z użyciem filtra pasmowego 40-250 Hz przy poziomie szumów poniżej 0,5 mV.
Wyniki: Obecność PP wykazano u 8 (4%) dzieci z KZR (Lown 1 - 3,4%, Lown 2 - 2,2%, Lown 4a - 22%, Lown 4b - 2,7%). Nie zarejestrowano PP u dzieci z różnokształtną ekstrasystolią komorową (Lown 3) oraz u dzieci zdrowych. Nie stwierdzono zależności pomiędzy występowaniem PP a stopniem nasilenia KZR. Nie stwierdzono istotnych różnic całkowitego czasu trwania filtrowanego zespołu QRS oraz czasu trwania końcowej części zespołu QRS o amplitudzie poniżej 40 µV (LAS) pomiędzy badanymi grupami. Stwierdzono natomiast, w porównaniu z dziećmi zdrowymi, istotnie niższe wartości amplitudy końcowych 40 ms zespołu QRS (RMS40) u dzieci z pojedynczą (p = 0,02) oraz liczną jednokształtną ekstrasystolią komorową (p = 0,003).
Wnioski: Nie zarejestrowano PP u dzieci zdrowych. U 4% dzieci z KZR wykazano obecność PP. Nie stwierdzono korelacji pomiędzy występowaniem PP a stopniem nasilenia KZR.
Get Citation

Keywords

dzieci; komorowe zaburzenia rytmu serca; uśredniony zapis EKG; późne potencjały komorowe

About this article
Title

Występowanie późnych potencjałów komorowych u dzieci z komorowymi zaburzeniami rytmu serca

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 5, No 3 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Pages

175-179

Published online

2000-03-07

Page views

811

DOI

10.5603/cj.22695

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(3):175-179.

Keywords

dzieci
komorowe zaburzenia rytmu serca
uśredniony zapis EKG
późne potencjały komorowe

Authors

Katarzyna Bieganowska
Waldemar Bobkowski
Artur Baszko
Agnieszka Kaszuba
Wacława Paluszak
Romuald Ochotny

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl