Vol 5, No 3 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07
Get Citation

Wpływ chemicznej ablacji tętnicy septalnej w kardiomiopatii przerostowej na rejestrowane w badaniu holterowskim wskaźniki zagrożenia nagłym zgonem sercowym - doniesienie wstępne

Robert Leszczyński, Zdzisława Kornacewicz-Jach, Robert Gil, Andrzej Wojtarowicz, Hubert Segewitz, Hartmund Goos, Jarosław Gorący, Jarosław Kaźmierczak, Marek Kisły
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(3):169-174.
Vol 5, No 3 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07

Abstract


Cel pracy: Najczęstszą przyczyną niepomyślnego rokowania u osób z kardiomiopatią przerostową jest nagła śmierć sercowa w mechanizmie zaburzeń rytmu serca.
Materiał i metody: W pracy przedstawiamy analizę wczesnych zmian w 24-godzinnych badaniach holterowskich, mogących świadczyć o podwyższonym zagrożeniu nagłym zgonem sercowym u 7 chorych z kardiomiopatią przerostową z zawężeniem drogi odpływu, w badaniach wykonanych przed zabiegiem alkoholowej ablacji tętnicy septalnej i po nim.
Wyniki: U 3 pacjentów przed zabiegiem zarejestrowano występowanie nieutrwalonego częstoskurczu komorowego, który nie powtórzył się w badaniach kontrolnych. Jedna osoba spełniała kryteria obecności późnych potencjałów komorowych, zarówno przed zabiegiem ablacji, jak i po nim. Analizując zmienność rytmu serca u wszystkich chorych, stwierdzono wyjściowo obniżenie parametrów częstotliwościowych, które nie zmieniły się istotnie po wykonanej ablacji. Jeden pacjent wymagał po zabiegu czasowej stymulacji z powodu napadowego całkowitego bloku przedsionkowo-komorowego, jeden zaś stałej stymulacji DDD.
Wnioski: Wstępne wyniki badań holterowskich u osób z kardiomiopatią przerostową z zawężeniem drogi odpływu, leczonych zabiegiem chemicznej ablacji, mogą świadczyć o zmniejszeniu się groźnych dla życia zaburzeń rytmu serca. W wypadku liczniejszej grupy chorych spodziewane jest osiągnięcie wartości statystycznie znamiennych.

Abstract


Cel pracy: Najczęstszą przyczyną niepomyślnego rokowania u osób z kardiomiopatią przerostową jest nagła śmierć sercowa w mechanizmie zaburzeń rytmu serca.
Materiał i metody: W pracy przedstawiamy analizę wczesnych zmian w 24-godzinnych badaniach holterowskich, mogących świadczyć o podwyższonym zagrożeniu nagłym zgonem sercowym u 7 chorych z kardiomiopatią przerostową z zawężeniem drogi odpływu, w badaniach wykonanych przed zabiegiem alkoholowej ablacji tętnicy septalnej i po nim.
Wyniki: U 3 pacjentów przed zabiegiem zarejestrowano występowanie nieutrwalonego częstoskurczu komorowego, który nie powtórzył się w badaniach kontrolnych. Jedna osoba spełniała kryteria obecności późnych potencjałów komorowych, zarówno przed zabiegiem ablacji, jak i po nim. Analizując zmienność rytmu serca u wszystkich chorych, stwierdzono wyjściowo obniżenie parametrów częstotliwościowych, które nie zmieniły się istotnie po wykonanej ablacji. Jeden pacjent wymagał po zabiegu czasowej stymulacji z powodu napadowego całkowitego bloku przedsionkowo-komorowego, jeden zaś stałej stymulacji DDD.
Wnioski: Wstępne wyniki badań holterowskich u osób z kardiomiopatią przerostową z zawężeniem drogi odpływu, leczonych zabiegiem chemicznej ablacji, mogą świadczyć o zmniejszeniu się groźnych dla życia zaburzeń rytmu serca. W wypadku liczniejszej grupy chorych spodziewane jest osiągnięcie wartości statystycznie znamiennych.
Get Citation

Keywords

badanie holterowskie; nagły zgon sercowy; kardiomiopatia przerostowa

About this article
Title

Wpływ chemicznej ablacji tętnicy septalnej w kardiomiopatii przerostowej na rejestrowane w badaniu holterowskim wskaźniki zagrożenia nagłym zgonem sercowym - doniesienie wstępne

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 5, No 3 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Pages

169-174

Published online

2000-03-07

Page views

541

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(3):169-174.

Keywords

badanie holterowskie
nagły zgon sercowy
kardiomiopatia przerostowa

Authors

Robert Leszczyński
Zdzisława Kornacewicz-Jach
Robert Gil
Andrzej Wojtarowicz
Hubert Segewitz
Hartmund Goos
Jarosław Gorący
Jarosław Kaźmierczak
Marek Kisły

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl