Vol 5, No 3 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07
Get Citation

Wpływ sposobu stymulacji endokawitarnej oraz wysiłku na wielkość lewego przedsionka i stężenie ANP i cGMP w surowicy

Włodzimierz Kargul, Zbigniew Gąsior, Bogusław M. Grzegorzewski, Eugeniusz Piłat, Zbigniew S. Herman, Leszek Giec
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(3):163-168.
Vol 5, No 3 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07

Abstract


Cel pracy: Celem badania było poznanie wpływu wysiłku fizycznego oraz rodzaju stymulacji serca na stężenie we krwi obwodowej peptydu natriuretycznego (ANP) oraz cyklicznego guanozynomonofosforanu (cGMP) z uwzględnieniem pomiaru wielkości lewego przedsionka serca.
Materiał i metody: U 20 chorych z wszczepionym układem stymulującym dwujamowym typu DDD z powodu bloku przedsionkowo-komorowego III° wykonano 2-krotnie echokardiograficzny test wysiłkowy na ergometrze rowerowym: najpierw w czasie stymulacji DDD oraz po 48 godzinach podczas stymulacji VVI. Rejestrowano wielkość wskaźnika rzutu minutowego (CI), wymiar lewego przedsionka (LA), oznaczano w surowicy stężenie hormonu natriuretycznego ANP oraz cyklicznego guanozynomonofosforanu (cGMP).
Wyniki: Stwierdzono niższe wartości stężeń ANP w surowicy w czasie stymulacji przedsionkowo-komorowej DDD w stosunku do prawokomorowej VVI oraz powiększanie się lewego przedsionka w czasie wysiłku przy stymulacji VVI.
Wnioski: Wyniki wskazują na rolę sekwencji skurczu przedsionków i komór dla uzyskania optymalnej hemodynamiki pracy serca. Korelacja wielkości lewego przedsionka ze stężeniami ANP i cGMP obecna wyłącznie przy stymulacji VVI wskazuje, że wydzielanie tych substancji zależy m.in. od opróżniania przedsionków w fazie rozkurczu komór.

Abstract


Cel pracy: Celem badania było poznanie wpływu wysiłku fizycznego oraz rodzaju stymulacji serca na stężenie we krwi obwodowej peptydu natriuretycznego (ANP) oraz cyklicznego guanozynomonofosforanu (cGMP) z uwzględnieniem pomiaru wielkości lewego przedsionka serca.
Materiał i metody: U 20 chorych z wszczepionym układem stymulującym dwujamowym typu DDD z powodu bloku przedsionkowo-komorowego III° wykonano 2-krotnie echokardiograficzny test wysiłkowy na ergometrze rowerowym: najpierw w czasie stymulacji DDD oraz po 48 godzinach podczas stymulacji VVI. Rejestrowano wielkość wskaźnika rzutu minutowego (CI), wymiar lewego przedsionka (LA), oznaczano w surowicy stężenie hormonu natriuretycznego ANP oraz cyklicznego guanozynomonofosforanu (cGMP).
Wyniki: Stwierdzono niższe wartości stężeń ANP w surowicy w czasie stymulacji przedsionkowo-komorowej DDD w stosunku do prawokomorowej VVI oraz powiększanie się lewego przedsionka w czasie wysiłku przy stymulacji VVI.
Wnioski: Wyniki wskazują na rolę sekwencji skurczu przedsionków i komór dla uzyskania optymalnej hemodynamiki pracy serca. Korelacja wielkości lewego przedsionka ze stężeniami ANP i cGMP obecna wyłącznie przy stymulacji VVI wskazuje, że wydzielanie tych substancji zależy m.in. od opróżniania przedsionków w fazie rozkurczu komór.
Get Citation

Keywords

stymulacja endokawitarna; echokardiograficzny test wysiłkowy; ANP; lewy przedsionek serca

About this article
Title

Wpływ sposobu stymulacji endokawitarnej oraz wysiłku na wielkość lewego przedsionka i stężenie ANP i cGMP w surowicy

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 5, No 3 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Pages

163-168

Published online

2000-03-07

Page views

453

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(3):163-168.

Keywords

stymulacja endokawitarna
echokardiograficzny test wysiłkowy
ANP
lewy przedsionek serca

Authors

Włodzimierz Kargul
Zbigniew Gąsior
Bogusław M. Grzegorzewski
Eugeniusz Piłat
Zbigniew S. Herman
Leszek Giec

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl