Vol 5, No 4 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Nowe metody
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07
Get Citation

Różnicowa tomografia elektroimpedancyjna - monitorowanie dwuwymiarowe płuc

Janusz Siebert, Artur Poliński, Javier Rosell
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(4):273-278.
Vol 5, No 4 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Nowe metody
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07

Abstract


Wstęp: Różnicowa tomografia elektroimpedancyjna (EIT) klatki piersiowej wykorzystuje zmiany rezystywności i przenikalności elektrycznej. Na podstawie pomiarów napięcia lub prądów rekonstruowany jest rozkład zmian rezystywności wewnątrz badanego obszaru. Zmiany rezystywności w płucach powodowane są zwiększeniem lub zmniejszeniem zawartości powietrza w trakcie oddychania. Patologiczne gromadzenie się płynu w opłucnej lub płucu również powoduje zmiany rezystywności i przenikalności badanych obszarów płuc.
Cel pracy: Zastosowanie różnicowej EIT do obrazowania zmian rezystywności prawego i lewego płuca podczas intensywnego oddychania.
Materiał i metody: Do badań zastosowano dwuwymiarową 16-elektrodową różnicową EIT. Elektrody rozmieszczono w płaszczyźnie poprzecznej klatki piersiowej na wysokości przyczepu IV żebra do mostka. Stosowano prąd pobudzający 1 mA o częstotliwości 32 kHz. Pobudzano sąsiednie elektrody, mierząc 256 napięć dla każdej akwizycji. Na podstawie pomiarów napięcia wykonano różnicową rekonstrukcję rezystywności obszaru płuc. Rekonstruowane zmiany rezystywności przedstawiano i analizowano w czasie rzeczywistym. EIT przeprowadzono w trakcie głębokiego oddychania. Badano osoby zdrowe w pozycji siedzącej. Wykonano 300 rejestracji.
Wyniki: Przedstawiono obrazy różnicowej EIT płuc uzyskane w trakcie głębokiego oddychania. Przedstawiono 20 kolejnych obrazów przekrojów klatki piersiowej, zarejestrowanych podczas cyklu oddechowego. Uzyskano obrazy przekroju poprzecznego lewego i prawego płuca. Zmiany rezystywności płuca prawego i lewego w dwuwymiarowym przekroju poprzecznym na wysokości IV żebra prezentowano w postaci zmian koloru. Obraz krzywej zmian rezystywności płuc był powtarzalny i synchroniczny z cyklem oddychania. W czasie wdechu rosła rezystywność płuc. Krzywa uzyskiwała maksimum w punkcie maksymalnego wdechu, następnie opadała, osiągając minimum na szczycie wydechu. Wyliczone różnice rezystywności elektrycznej płuc wynosiły średnio od + 32% do - 20%.
Wnioski: Dwuwymiarowa tomografia elektroimpedancyjna umożliwia monitorowanie zmian rezystywności płuc zachodzących podczas oddychania oraz pozwala na odrębną obserwację zmian przewodności lewego i prawego płuca.

Abstract


Wstęp: Różnicowa tomografia elektroimpedancyjna (EIT) klatki piersiowej wykorzystuje zmiany rezystywności i przenikalności elektrycznej. Na podstawie pomiarów napięcia lub prądów rekonstruowany jest rozkład zmian rezystywności wewnątrz badanego obszaru. Zmiany rezystywności w płucach powodowane są zwiększeniem lub zmniejszeniem zawartości powietrza w trakcie oddychania. Patologiczne gromadzenie się płynu w opłucnej lub płucu również powoduje zmiany rezystywności i przenikalności badanych obszarów płuc.
Cel pracy: Zastosowanie różnicowej EIT do obrazowania zmian rezystywności prawego i lewego płuca podczas intensywnego oddychania.
Materiał i metody: Do badań zastosowano dwuwymiarową 16-elektrodową różnicową EIT. Elektrody rozmieszczono w płaszczyźnie poprzecznej klatki piersiowej na wysokości przyczepu IV żebra do mostka. Stosowano prąd pobudzający 1 mA o częstotliwości 32 kHz. Pobudzano sąsiednie elektrody, mierząc 256 napięć dla każdej akwizycji. Na podstawie pomiarów napięcia wykonano różnicową rekonstrukcję rezystywności obszaru płuc. Rekonstruowane zmiany rezystywności przedstawiano i analizowano w czasie rzeczywistym. EIT przeprowadzono w trakcie głębokiego oddychania. Badano osoby zdrowe w pozycji siedzącej. Wykonano 300 rejestracji.
Wyniki: Przedstawiono obrazy różnicowej EIT płuc uzyskane w trakcie głębokiego oddychania. Przedstawiono 20 kolejnych obrazów przekrojów klatki piersiowej, zarejestrowanych podczas cyklu oddechowego. Uzyskano obrazy przekroju poprzecznego lewego i prawego płuca. Zmiany rezystywności płuca prawego i lewego w dwuwymiarowym przekroju poprzecznym na wysokości IV żebra prezentowano w postaci zmian koloru. Obraz krzywej zmian rezystywności płuc był powtarzalny i synchroniczny z cyklem oddychania. W czasie wdechu rosła rezystywność płuc. Krzywa uzyskiwała maksimum w punkcie maksymalnego wdechu, następnie opadała, osiągając minimum na szczycie wydechu. Wyliczone różnice rezystywności elektrycznej płuc wynosiły średnio od + 32% do - 20%.
Wnioski: Dwuwymiarowa tomografia elektroimpedancyjna umożliwia monitorowanie zmian rezystywności płuc zachodzących podczas oddychania oraz pozwala na odrębną obserwację zmian przewodności lewego i prawego płuca.
Get Citation

Keywords

tomografia elektroimpedancyjna; płuca; monitorowanie rezystywności płuc

About this article
Title

Różnicowa tomografia elektroimpedancyjna - monitorowanie dwuwymiarowe płuc

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 5, No 4 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Pages

273-278

Published online

2000-03-07

Page views

583

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(4):273-278.

Keywords

tomografia elektroimpedancyjna
płuca
monitorowanie rezystywności płuc

Authors

Janusz Siebert
Artur Poliński
Javier Rosell

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl