Vol 5, No 4 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Prace kazuistyczne
Published online: 2000-03-07
Page views 616
Article views/downloads 0
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Przypadkowe umieszczenie elektrody stymulatora w lewej komorze serca u pacjenta z nie rozpoznanym ubytkiem międzyprzedsionkowym

Jarosław Kaźmierczak, Andrzej Wojtarowicz, Tomasz Kwiecień, Małgorzata Puchała, Zdzisława Kornacewicz-Jach
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(4):269-272.

Abstract


Przedstawiono przypadek nie zamierzonego umiejscowienia elektrody do stałej stymulacji w lewej komorze serca u chorej z nie rozpoznanym ubytkiem przegrody międzyprzedsionkowej typu II. Nieprawidłową pozycję elektrody rozpoznano 10 dni po zabiegu implantacji stymulatora na podstawie dwuwymiarowego badania echokardiograficznego. Obraz bloku prawej odnogi pobudzeń wystymulowanych i boczne zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej potwierdziły pozycję elektrody w lewej komorze serca. Wykonano repozycję elektrody do prawej komory. Omówiono problemy diagnostyczne i postępowanie w takich przypadkach.