Vol 5, No 4 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Prace kazuistyczne
Published online: 2000-03-07
Page views 545
Article views/downloads 0
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Test wrażliwości baroreceptorów tętniczych w ocenie reinerwacji parasympatycznej przeszczepionego serca

Grzegorz Raczak, Maria Teresa La Rovere, Andrea Mortara, Jole Assandri, Alexander Prpa, Mario Vigano
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(4):263-268.

Abstract


Problem reinerwacji parasympatycznej przeszczepionego serca nie jest w pełni wyjaśniony. Stosowane do tej pory proste metody oceny tego zjawiska nie pozwalają na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków, dlatego przedstawiamy nowy, obiecujący sposób badania tego zagadnienia za pomocą testu wrażliwości baroreceptorów tętniczych z użyciem fenylefryny. Rejestracja EKG z odprowadzeń przedsercowych i przełykowego dokonana u dwóch pacjentów w czasie podawania fenylefryny wykazała prawidłową czynność nerwu błędnego na wysokości zachowanej części przedsionka biorcy przy całkowitym jej braku w sercu przeszczepionym. Powyższy wynik wskazuje na przerwanie ciągłości nerwu błędnego i nieobecność cech przywspółczulnej reinerwacji serca przeszczepionego.