Vol 6, No 2 (1999): Folia Cardiologica
Nowe metody
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07
Get Citation

Tomografia elektroimpedancyjna klatki piersiowej - badania eksperymentalne

Janusz Siebert, Artur Poliński, Jan Rogowski
Folia Cardiol 1999;6(2):219-220.
Vol 6, No 2 (1999): Folia Cardiologica
Nowe metody
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07

Abstract


Wstęp: Tomografia elektroimpedancyjna (EIT) jest dynamicznie rozwijającą się techniką umożliwiającą obrazowanie funkcji i struktury narządów człowieka. Różnicowa tomografia elektroimpedancyjna klatki piersiowej wykorzystuje, tak jak i inne rodzaje EIT, zmiany rezystywności i/lub przenikalności elektrycznej. Na podstawie pomiarów napięcia lub prądów rekonstruowany jest rozkład zmian rezystywności i/lub przenikalności wewnątrz badanego obszaru. Zmiany rezystywności i przenikalności w płucach powodowane są zwiększeniem lub zmniejszeniem zawartości powietrza w trakcie oddychania. Patologiczne gromadzenie się płynu w opłucnej lub płucu również powoduje zmiany rezystywności i przenikalności badanych obszarów płuc.
Cel pracy: Ukazanie wpływu konfiguracji elektrod na rozkładzie potencjału w klatce piersiowej (badania modelowe) oraz pokazanie praktycznego zastosowania różnicowej EIT do obrazowania zmian rezystywności prawego i lewego płuca.
Materiał i metody: Rozkład pola elektrycznego wyliczono za pomocą równań różniczkowych cząstkowych z uwzględnieniem mieszanych warunków brzegowych. Przedstawiono rozkłady pola elektrycznego dla 3 konfiguracji elektrod. Do badań eksperymentalnych zastosowano dwuwymiarową 16-elektrodową różnicową EIT. Elektrody rozmieszczono w płaszczyźnie poprzecznej klatki piersiowej na wysokości przyczepu IV żebra do mostka. Stosowano prąd pobudzający 1 mA o częstotliwości 32 kHz. Pobudzano sąsiednie elektrody, mierząc 256 napięć dla każdej akwizycji. Na podstawie pomiarów napięcia wykonano różnicową rekonstrukcję rezystywności obszaru płuc. Badano osoby zdrowe w pozycji siedzącej.
Wyniki: Przedstawiono obrazy modeli rozkładu pola elektrycznego oraz obraz rzeczywistego pomiaru płuc za pomocą różnicowej EIT. Uzyskano obrazy przekroju poprzecznego lewego i prawego płuca na wysokości IV żebra. Zmiany rezystywności płuca prawego i lewego prezentowano w postaci zmian koloru.
Wnioski: 1. Dwuwymiarowa tomografia elektroimpedancyjna umożliwia monitorowanie zmian rezystywności płuc zachodzących podczas oddychania. 2. Tomografia elektroimpedancyjna pozwala na odrębną obserwację zmian przewodności lewego i prawego płuca.

Abstract


Wstęp: Tomografia elektroimpedancyjna (EIT) jest dynamicznie rozwijającą się techniką umożliwiającą obrazowanie funkcji i struktury narządów człowieka. Różnicowa tomografia elektroimpedancyjna klatki piersiowej wykorzystuje, tak jak i inne rodzaje EIT, zmiany rezystywności i/lub przenikalności elektrycznej. Na podstawie pomiarów napięcia lub prądów rekonstruowany jest rozkład zmian rezystywności i/lub przenikalności wewnątrz badanego obszaru. Zmiany rezystywności i przenikalności w płucach powodowane są zwiększeniem lub zmniejszeniem zawartości powietrza w trakcie oddychania. Patologiczne gromadzenie się płynu w opłucnej lub płucu również powoduje zmiany rezystywności i przenikalności badanych obszarów płuc.
Cel pracy: Ukazanie wpływu konfiguracji elektrod na rozkładzie potencjału w klatce piersiowej (badania modelowe) oraz pokazanie praktycznego zastosowania różnicowej EIT do obrazowania zmian rezystywności prawego i lewego płuca.
Materiał i metody: Rozkład pola elektrycznego wyliczono za pomocą równań różniczkowych cząstkowych z uwzględnieniem mieszanych warunków brzegowych. Przedstawiono rozkłady pola elektrycznego dla 3 konfiguracji elektrod. Do badań eksperymentalnych zastosowano dwuwymiarową 16-elektrodową różnicową EIT. Elektrody rozmieszczono w płaszczyźnie poprzecznej klatki piersiowej na wysokości przyczepu IV żebra do mostka. Stosowano prąd pobudzający 1 mA o częstotliwości 32 kHz. Pobudzano sąsiednie elektrody, mierząc 256 napięć dla każdej akwizycji. Na podstawie pomiarów napięcia wykonano różnicową rekonstrukcję rezystywności obszaru płuc. Badano osoby zdrowe w pozycji siedzącej.
Wyniki: Przedstawiono obrazy modeli rozkładu pola elektrycznego oraz obraz rzeczywistego pomiaru płuc za pomocą różnicowej EIT. Uzyskano obrazy przekroju poprzecznego lewego i prawego płuca na wysokości IV żebra. Zmiany rezystywności płuca prawego i lewego prezentowano w postaci zmian koloru.
Wnioski: 1. Dwuwymiarowa tomografia elektroimpedancyjna umożliwia monitorowanie zmian rezystywności płuc zachodzących podczas oddychania. 2. Tomografia elektroimpedancyjna pozwala na odrębną obserwację zmian przewodności lewego i prawego płuca.
Get Citation

Keywords

tomografia elektroimpedancyjna; płuca; monitorowanie rezystywności płuc

About this article
Title

Tomografia elektroimpedancyjna klatki piersiowej - badania eksperymentalne

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 6, No 2 (1999): Folia Cardiologica

Pages

219-220

Published online

2000-03-07

Page views

488

Bibliographic record

Folia Cardiol 1999;6(2):219-220.

Keywords

tomografia elektroimpedancyjna
płuca
monitorowanie rezystywności płuc

Authors

Janusz Siebert
Artur Poliński
Jan Rogowski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl