open access

Vol 6, No 2 (1999): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07
Get Citation

Zagrażające pęknięcie mięśnia sercowego u chorego z ostrym zawałem serca

Waldemar Dorniak, Adam Sukiennik, Jan Rogowski, Jacek Kubica, Paweł Skarżyński, Anna Kit-Bieniecka, Dariusz Ciećwierz, Mirosława Narkiewicz, Andrzej Rynkiewicz
Folia Cardiol 1999;6(2):214-218.

open access

Vol 6, No 2 (1999): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07

Abstract


Pęknięcie wolnej ściany lewej komory jest powikłaniem o wysokiej śmiertelności występującym u chorych z ostrym zawałem serca. Opis przypadku dotyczy chorego z ostrym zawałem serca, leczonego trombolitycznie, u którego w badaniu angiograficznym rozpoznano zagrażające pęknięcie mięśnia sercowego. Z tego powodu chorego poddano pilnej operacji kardiochirurgicznej. Zabieg operacyjny i okres pooperacyjny przebiegły bez powikłań. Chory po ponad rocznej obserwacji jest w dobrym stanie klinicznym, bez dolegliwości wieńcowych.

Abstract


Pęknięcie wolnej ściany lewej komory jest powikłaniem o wysokiej śmiertelności występującym u chorych z ostrym zawałem serca. Opis przypadku dotyczy chorego z ostrym zawałem serca, leczonego trombolitycznie, u którego w badaniu angiograficznym rozpoznano zagrażające pęknięcie mięśnia sercowego. Z tego powodu chorego poddano pilnej operacji kardiochirurgicznej. Zabieg operacyjny i okres pooperacyjny przebiegły bez powikłań. Chory po ponad rocznej obserwacji jest w dobrym stanie klinicznym, bez dolegliwości wieńcowych.
Get Citation

Keywords

zawał serca; pęknięcie serca

About this article
Title

Zagrażające pęknięcie mięśnia sercowego u chorego z ostrym zawałem serca

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 6, No 2 (1999): Folia Cardiologica

Pages

214-218

Published online

2000-03-07

Page views

434

Article views/downloads

4510

Bibliographic record

Folia Cardiol 1999;6(2):214-218.

Keywords

zawał serca
pęknięcie serca

Authors

Waldemar Dorniak
Adam Sukiennik
Jan Rogowski
Jacek Kubica
Paweł Skarżyński
Anna Kit-Bieniecka
Dariusz Ciećwierz
Mirosława Narkiewicz
Andrzej Rynkiewicz

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl