Vol 6, No 2 (1999): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Published online: 2000-03-07

open access

Page views 509
Article views/downloads 1754
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Nieoczekiwane zwolnienia rytmu w stymulatorach dwujamowych spowodowane obecnością arytmii nadkomorowych

Krystian Stanek, Marek Prech, Przemysław Mitkowski, Marek Grygier, Franciszek Zerbe, Andrzej Cieśliński
Folia Cardiol 1999;6(2):206-213.

Abstract


W niektórych modelach stymulatorów dwujamowych firmy Biotronik, w obecności arytmii nadkomorowych, odstęp pomiędzy kolejnymi zdarzeniami w torze komorowym (odstęp RR) może sporadycznie być znacznie dłuższy niż odstęp wynikający z zaprogramowanej częstości podstawowej stymulatora. Opisujemy to nieoczekiwane zachowanie, które zaobserwowano u 3 pacjentów. Mechanizm ten należy uwzględnić podczas kontroli chorych jako możliwą przyczynę wydłużania się odstępów RR.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file