open access

Vol 6, No 2 (1999): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07
Get Citation

Nieoczekiwane zwolnienia rytmu w stymulatorach dwujamowych spowodowane obecnością arytmii nadkomorowych

Krystian Stanek, Marek Prech, Przemysław Mitkowski, Marek Grygier, Franciszek Zerbe, Andrzej Cieśliński
DOI: 10.5603/cj.22664
·
Folia Cardiol 1999;6(2):206-213.

open access

Vol 6, No 2 (1999): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07

Abstract


W niektórych modelach stymulatorów dwujamowych firmy Biotronik, w obecności arytmii nadkomorowych, odstęp pomiędzy kolejnymi zdarzeniami w torze komorowym (odstęp RR) może sporadycznie być znacznie dłuższy niż odstęp wynikający z zaprogramowanej częstości podstawowej stymulatora. Opisujemy to nieoczekiwane zachowanie, które zaobserwowano u 3 pacjentów. Mechanizm ten należy uwzględnić podczas kontroli chorych jako możliwą przyczynę wydłużania się odstępów RR.

Abstract


W niektórych modelach stymulatorów dwujamowych firmy Biotronik, w obecności arytmii nadkomorowych, odstęp pomiędzy kolejnymi zdarzeniami w torze komorowym (odstęp RR) może sporadycznie być znacznie dłuższy niż odstęp wynikający z zaprogramowanej częstości podstawowej stymulatora. Opisujemy to nieoczekiwane zachowanie, które zaobserwowano u 3 pacjentów. Mechanizm ten należy uwzględnić podczas kontroli chorych jako możliwą przyczynę wydłużania się odstępów RR.
Get Citation

Keywords

stymulator dwujamowy; arytmia nadkomorowa

About this article
Title

Nieoczekiwane zwolnienia rytmu w stymulatorach dwujamowych spowodowane obecnością arytmii nadkomorowych

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 6, No 2 (1999): Folia Cardiologica

Pages

206-213

Published online

2000-03-07

Page views

462

Article views/downloads

1673

DOI

10.5603/cj.22664

Bibliographic record

Folia Cardiol 1999;6(2):206-213.

Keywords

stymulator dwujamowy
arytmia nadkomorowa

Authors

Krystian Stanek
Marek Prech
Przemysław Mitkowski
Marek Grygier
Franciszek Zerbe
Andrzej Cieśliński

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl