open access

Vol 6, No 2 (1999): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07
Get Citation

Migotanie przedsionków u chorych po operacji pomostowania aortalno-wieńcowego bez krążenia pozaustrojowego - doniesienie wstępne

Janusz Siebert, Jan Rogowski, Paweł Żelechowski, Dariusz Jagielak, Krzysztof Roszak, Mirosława Narkiewicz, Sebastian Beta
Folia Cardiol 1999;6(2):185-190.

open access

Vol 6, No 2 (1999): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07

Abstract


Cel pracy: Migotanie przedsionków jest najczęstszym powikłaniem po zabiegach kardiochirurgicznych. Niewiele jest prac informujących o zaburzeniach rytmu występujących po operacjach pomostowania tętnic wieńcowych bez krążenia pozaustrojowego. Celem pracy była ocena częstości występowania migotania przedsionków u chorych po zabiegach rewaskularyzacji serca bez krążenia pozaustrojowego.
Materiał i metody: Analizowano retrospektywnie 48 chorych poddanych operacyjnemu leczeniu choroby wieńcowej bez krążenia pozaustrojowego. W badanej grupie 24 osoby operowano metodą OPCABG i MIDCABG. Analizowano częstość występowania migotania przedsionków od dnia zabiegu operacyjnego do 4. doby włącznie.
Wyniki: Częstość występowania migotania przedsionków wynosiła odpowiednio 24% dla MIDCABG i 29% dla OPCABG.
Wnioski: Migotanie przedsionków jest częstym powikłaniem, także po zabiegach pomostowania tętnic wieńcowych bez krążenia pozaustrojowgo. W badaniu nie stwierdzono istotnej różnicy w częstości występowania migotania przedsionków pomiędzy grupą operowaną metodą OPCABG a operowaną metodą MIDCABG.

Abstract


Cel pracy: Migotanie przedsionków jest najczęstszym powikłaniem po zabiegach kardiochirurgicznych. Niewiele jest prac informujących o zaburzeniach rytmu występujących po operacjach pomostowania tętnic wieńcowych bez krążenia pozaustrojowego. Celem pracy była ocena częstości występowania migotania przedsionków u chorych po zabiegach rewaskularyzacji serca bez krążenia pozaustrojowego.
Materiał i metody: Analizowano retrospektywnie 48 chorych poddanych operacyjnemu leczeniu choroby wieńcowej bez krążenia pozaustrojowego. W badanej grupie 24 osoby operowano metodą OPCABG i MIDCABG. Analizowano częstość występowania migotania przedsionków od dnia zabiegu operacyjnego do 4. doby włącznie.
Wyniki: Częstość występowania migotania przedsionków wynosiła odpowiednio 24% dla MIDCABG i 29% dla OPCABG.
Wnioski: Migotanie przedsionków jest częstym powikłaniem, także po zabiegach pomostowania tętnic wieńcowych bez krążenia pozaustrojowgo. W badaniu nie stwierdzono istotnej różnicy w częstości występowania migotania przedsionków pomiędzy grupą operowaną metodą OPCABG a operowaną metodą MIDCABG.
Get Citation

Keywords

migotanie przedsionków; rewaskularyzacja serca; pomostowanie OPCABG; MIDCABG

About this article
Title

Migotanie przedsionków u chorych po operacji pomostowania aortalno-wieńcowego bez krążenia pozaustrojowego - doniesienie wstępne

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 6, No 2 (1999): Folia Cardiologica

Pages

185-190

Published online

2000-03-07

Page views

605

Article views/downloads

5902

Bibliographic record

Folia Cardiol 1999;6(2):185-190.

Keywords

migotanie przedsionków
rewaskularyzacja serca
pomostowanie OPCABG
MIDCABG

Authors

Janusz Siebert
Jan Rogowski
Paweł Żelechowski
Dariusz Jagielak
Krzysztof Roszak
Mirosława Narkiewicz
Sebastian Beta

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl