open access

Vol 6, No 2 (1999): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07
Get Citation

Kardiowersja przezprzełykowa w migotaniu przedsionków - doświadczenia własne

Krzysztof Poleszak, Andrzej Kutarski, Dariusz Koziara, Teresa Widomska-Czekajska
Folia Cardiol 1999;6(2):175-183.

open access

Vol 6, No 2 (1999): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07

Abstract


Wstęp: Migotanie przedsionków wymaga użycia wysokiej wartości energii w czasie kardiowersji elektrycznej przezklatkowej. Często powtarzany zabieg w uporczywie nawracającej i opornej na farmakoterapię arytmii stwarza ryzyko uszkodzenia serca przez prąd elektryczny.
Cel: Ocena skuteczności i przydatności kardiowersji przezprzełykowej jednokierunkowej i dwukierunkowej u chorych z migotaniem przedsionków.
Materiał i metody: W latach 1995-1997 u 550 chorych z migotaniem przedsionków wykonano 822 kardiowersje elektryczne przezprzełykowe, z których 350 stanowiły kardiowersje jednokierunkowe, a 472 - dwukierunkowe. Elektrodę przełykową stanowił dren z polichlorku winylu z 4 stalowymi pierścieniami, których łączna powierzchnia wynosi około 12,5 cm2. Umieszczano ją na wysokości lewego przedsionka (ok. 35 cm od siekaczy do dystalnego pierścienia). W kardiowersji przezprzełykowej jednokierunkowej jedną elektrodę zewnętrzną (typową dla kardiowersji przezklatkowej) umieszczano w okolicy V1 EKG. W kardiowersji dwukierunkowej stosowano dwie zewnętrzne elektrody, połączone ze sobą i umieszczone w okolicy przedsercowej i V1 EKG. Zabieg wykonywano w krótkotrwałym znieczuleniu ogólnym, stosując wzrastające wartości energii według protokołu: 2, 4, 8, 12, 20, 30, 40, 50, 100 J.
Wyniki: Kardiowersja przezprzełykowa dwukierunkowa wykazała 100-procentową skuteczność u chorych z przewlekłym migotaniem przedsionków (trwającym powyżej 6 miesięcy) oraz 99-procentową skuteczność przy krócej trwającym. W kardiowersji przezprzełykowej jednokierunkowej największą skuteczność (91%) osiągnięto w świeżym migotaniu przedsionków (trwającym do 48 godzin). Próg kardiowersji był najniższy w grupie chorych ze świeżym migotaniem przedsionków poddanych kardiowersji przezprzełykowej dwukierunkowej (33,9 J). W przypadku kardiowersji jednokierunkowej chorzy ze świeżym migotaniem przedsionków wymagali niemal 2-krotnie większej energii (66,4 J). Cała grupa chorych, niezależnie od czasu trwania migotania przedsionków, u których wykonano kardiowersję przezprzełykową 2-kierunkową cechowała się istotnie niższym progiem kardiowersji niż grupa chorych poddana kardiowersji jednokierunkowej (odpowiednio 45,4 J i 74,6 J). Zastosowanie w kardiowersji przezprzełykowej dwukierunkowej energii do 50 J pozwala osiągnąć niemal 90-procentową skuteczność.
Wnioski: Kardiowersja przezprzełykowa, zwłaszcza dwukierunkowa, u chorych z migotaniem przedsionków charakteryzuje się bardzo wysoką skutecznością i małymi wymaganiami energetycznymi.

Abstract


Wstęp: Migotanie przedsionków wymaga użycia wysokiej wartości energii w czasie kardiowersji elektrycznej przezklatkowej. Często powtarzany zabieg w uporczywie nawracającej i opornej na farmakoterapię arytmii stwarza ryzyko uszkodzenia serca przez prąd elektryczny.
Cel: Ocena skuteczności i przydatności kardiowersji przezprzełykowej jednokierunkowej i dwukierunkowej u chorych z migotaniem przedsionków.
Materiał i metody: W latach 1995-1997 u 550 chorych z migotaniem przedsionków wykonano 822 kardiowersje elektryczne przezprzełykowe, z których 350 stanowiły kardiowersje jednokierunkowe, a 472 - dwukierunkowe. Elektrodę przełykową stanowił dren z polichlorku winylu z 4 stalowymi pierścieniami, których łączna powierzchnia wynosi około 12,5 cm2. Umieszczano ją na wysokości lewego przedsionka (ok. 35 cm od siekaczy do dystalnego pierścienia). W kardiowersji przezprzełykowej jednokierunkowej jedną elektrodę zewnętrzną (typową dla kardiowersji przezklatkowej) umieszczano w okolicy V1 EKG. W kardiowersji dwukierunkowej stosowano dwie zewnętrzne elektrody, połączone ze sobą i umieszczone w okolicy przedsercowej i V1 EKG. Zabieg wykonywano w krótkotrwałym znieczuleniu ogólnym, stosując wzrastające wartości energii według protokołu: 2, 4, 8, 12, 20, 30, 40, 50, 100 J.
Wyniki: Kardiowersja przezprzełykowa dwukierunkowa wykazała 100-procentową skuteczność u chorych z przewlekłym migotaniem przedsionków (trwającym powyżej 6 miesięcy) oraz 99-procentową skuteczność przy krócej trwającym. W kardiowersji przezprzełykowej jednokierunkowej największą skuteczność (91%) osiągnięto w świeżym migotaniu przedsionków (trwającym do 48 godzin). Próg kardiowersji był najniższy w grupie chorych ze świeżym migotaniem przedsionków poddanych kardiowersji przezprzełykowej dwukierunkowej (33,9 J). W przypadku kardiowersji jednokierunkowej chorzy ze świeżym migotaniem przedsionków wymagali niemal 2-krotnie większej energii (66,4 J). Cała grupa chorych, niezależnie od czasu trwania migotania przedsionków, u których wykonano kardiowersję przezprzełykową 2-kierunkową cechowała się istotnie niższym progiem kardiowersji niż grupa chorych poddana kardiowersji jednokierunkowej (odpowiednio 45,4 J i 74,6 J). Zastosowanie w kardiowersji przezprzełykowej dwukierunkowej energii do 50 J pozwala osiągnąć niemal 90-procentową skuteczność.
Wnioski: Kardiowersja przezprzełykowa, zwłaszcza dwukierunkowa, u chorych z migotaniem przedsionków charakteryzuje się bardzo wysoką skutecznością i małymi wymaganiami energetycznymi.
Get Citation

Keywords

kardiowersja elektryczna przezprzełykowa; migotanie przedsionków

About this article
Title

Kardiowersja przezprzełykowa w migotaniu przedsionków - doświadczenia własne

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 6, No 2 (1999): Folia Cardiologica

Pages

175-183

Published online

2000-03-07

Page views

518

Article views/downloads

3059

Bibliographic record

Folia Cardiol 1999;6(2):175-183.

Keywords

kardiowersja elektryczna przezprzełykowa
migotanie przedsionków

Authors

Krzysztof Poleszak
Andrzej Kutarski
Dariusz Koziara
Teresa Widomska-Czekajska

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl