open access

Vol 6, No 2 (1999): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07
Get Citation

Echokardiograficzna ocena hemodynamiki serca w czasie stymulacji drogi odpływu prawej komory - porównanie ze stymulacją koniuszkową

Jacek Baszak, Dariusz Koziara, Andrzej Kutarski
Folia Cardiol 1999;6(2):162-166.

open access

Vol 6, No 2 (1999): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07

Abstract


Cel pracy: Porównanie hemodynamiki, a w szczególności rzutu serca mierzonego nieinwazyjnie metodą echokardiografii dopplerowskiej podczas stymulacji koniuszka i drogi odpływu prawej komory.
Materiał i metody: Podczas badania elektrofizjologicznego 24 pacjentom narzucano stymulację sekwencyjną, umieszczając elektrodę komorową w koniuszku, a następnie w drodze odpływu. Mierzono parametry przepływu płucnego, mitralnego i trójdzielnego oraz wyliczano rzut serca.
Wyniki: Rzut serca wynosił odpowiednio 7,10 l/min i 8,20 l/min (wzrost 15,5%, p < 0,05). Poprawiły się także niektóre parametry przepływu płucnego i mitralnego (Vpamax, ATpa, Emv, E/Amv, VTImv).
Wnioski: stymulacja drogi odpływu prawej komory poprawia rzut minutowy serca w porównaniu ze stymulacją koniuszkową. Poprawiają się też echokardiograficzne parametry napełniania i objętości wyrzutowej lewej komory. (Folia Cordiol. 1999; 6: 162-166)

Abstract


Cel pracy: Porównanie hemodynamiki, a w szczególności rzutu serca mierzonego nieinwazyjnie metodą echokardiografii dopplerowskiej podczas stymulacji koniuszka i drogi odpływu prawej komory.
Materiał i metody: Podczas badania elektrofizjologicznego 24 pacjentom narzucano stymulację sekwencyjną, umieszczając elektrodę komorową w koniuszku, a następnie w drodze odpływu. Mierzono parametry przepływu płucnego, mitralnego i trójdzielnego oraz wyliczano rzut serca.
Wyniki: Rzut serca wynosił odpowiednio 7,10 l/min i 8,20 l/min (wzrost 15,5%, p < 0,05). Poprawiły się także niektóre parametry przepływu płucnego i mitralnego (Vpamax, ATpa, Emv, E/Amv, VTImv).
Wnioski: stymulacja drogi odpływu prawej komory poprawia rzut minutowy serca w porównaniu ze stymulacją koniuszkową. Poprawiają się też echokardiograficzne parametry napełniania i objętości wyrzutowej lewej komory. (Folia Cordiol. 1999; 6: 162-166)
Get Citation

Keywords

stymulacja drogi odpływu prawej komory; rzut serca; echokardiografia

About this article
Title

Echokardiograficzna ocena hemodynamiki serca w czasie stymulacji drogi odpływu prawej komory - porównanie ze stymulacją koniuszkową

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 6, No 2 (1999): Folia Cardiologica

Pages

162-166

Published online

2000-03-07

Page views

502

Article views/downloads

1326

Bibliographic record

Folia Cardiol 1999;6(2):162-166.

Keywords

stymulacja drogi odpływu prawej komory
rzut serca
echokardiografia

Authors

Jacek Baszak
Dariusz Koziara
Andrzej Kutarski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl