open access

Vol 6, No 2 (1999): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07
Get Citation

Dyspersja odstępu QT u osób ze stabilną chorobą wieńcową i współistniejącą cukrzycą typu 2

Beata Średniawa, Agata Musialik-Łydka, Teresa Zielińska, Mirosława Herdyńska-Wąs, Stanisław Pasyk
Folia Cardiol 1999;6(2):156-161.

open access

Vol 6, No 2 (1999): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07

Abstract


Dyspersja QT odzwierciedla niejednorodność repolaryzacji mięśnia sercowego.
Cel pracy: 1. Ocena dyspersji QT oraz skorygowanego odstępu QT u osób ze stabilną chorobą wieńcową i współistniejącą cukrzycą typu 2 w odniesieniu do osób zdrowych oraz do chorych ze stabilną chorobą wieńcową bez cukrzycy. 2. Porównanie tych parametrów w grupie z cukrzycą pomiędzy osobami z neuropatią autonomiczną i bez niej.
Materiały i metody: Badaniem objęto 55 osób (24 kobiet, 31 mężczyzn, śr. wiek 58,7 ± 5,6 lat - grupa I) ze stabilną chorobą wieńcową i współistniejącą cukrzycą typu 2 oraz 55 osób (21 kobiet, 34 mężczyzn, śr. wiek 61,4 ± 5,7 lat) ze stabilną chorobą wieńcową bez cukrzycy - (grupa II). Grupę kontrolną stanowiły 32 osoby zdrowe. Chorobę wieńcową u wszystkich pacjentów potwierdzono koronarograficznie. W grupie z cukrzycą u 19 osób na podstawie testów Ewinga rozpoznano neuropatię autonomiczną (NAU+), a u pozostałych 36 nie stwierdzono jej (NAU-). Na podstawie 12-odprowadzeniowego standardowego zapisu EKG oceniono: dyspersję odstępu QT (QTd), skorygowaną dyspersję QT według wzoru Bazetta (QTcd), współczynnik dyspersji QTd/RR, skorygowany odstęp QT w odprowadzeniu II (QTc).
Wyniki: W grupie I QTd wynosiła 73,1 ± 15,5 ms, QTcd - 82,6 ± 18,7 ms, QTc - 449,9 ± 32,8 ms. Wszystkie te wartości były istotnie większe niż w grupie kontrolnej oraz w grupie II (p < 0,001). U chorych (NAU+) QTd wynosiła 82,6 ± 14,5 ms, QTcd - 94,2 ± 17,3 ms, QTc - 464,4 ± 37,9 ms. Parametry te były istotnie większe niż u osób NAU-.
Wnioski: Cukrzyca typu 2 w przebiegu stabilnej choroby wieńcowej istotnie zwiększa dyspersję QT oraz wydłuża skorygowany QT. Jest to bardziej nasilone w przypadku obecności neuropatii autonomicznej.

Abstract


Dyspersja QT odzwierciedla niejednorodność repolaryzacji mięśnia sercowego.
Cel pracy: 1. Ocena dyspersji QT oraz skorygowanego odstępu QT u osób ze stabilną chorobą wieńcową i współistniejącą cukrzycą typu 2 w odniesieniu do osób zdrowych oraz do chorych ze stabilną chorobą wieńcową bez cukrzycy. 2. Porównanie tych parametrów w grupie z cukrzycą pomiędzy osobami z neuropatią autonomiczną i bez niej.
Materiały i metody: Badaniem objęto 55 osób (24 kobiet, 31 mężczyzn, śr. wiek 58,7 ± 5,6 lat - grupa I) ze stabilną chorobą wieńcową i współistniejącą cukrzycą typu 2 oraz 55 osób (21 kobiet, 34 mężczyzn, śr. wiek 61,4 ± 5,7 lat) ze stabilną chorobą wieńcową bez cukrzycy - (grupa II). Grupę kontrolną stanowiły 32 osoby zdrowe. Chorobę wieńcową u wszystkich pacjentów potwierdzono koronarograficznie. W grupie z cukrzycą u 19 osób na podstawie testów Ewinga rozpoznano neuropatię autonomiczną (NAU+), a u pozostałych 36 nie stwierdzono jej (NAU-). Na podstawie 12-odprowadzeniowego standardowego zapisu EKG oceniono: dyspersję odstępu QT (QTd), skorygowaną dyspersję QT według wzoru Bazetta (QTcd), współczynnik dyspersji QTd/RR, skorygowany odstęp QT w odprowadzeniu II (QTc).
Wyniki: W grupie I QTd wynosiła 73,1 ± 15,5 ms, QTcd - 82,6 ± 18,7 ms, QTc - 449,9 ± 32,8 ms. Wszystkie te wartości były istotnie większe niż w grupie kontrolnej oraz w grupie II (p < 0,001). U chorych (NAU+) QTd wynosiła 82,6 ± 14,5 ms, QTcd - 94,2 ± 17,3 ms, QTc - 464,4 ± 37,9 ms. Parametry te były istotnie większe niż u osób NAU-.
Wnioski: Cukrzyca typu 2 w przebiegu stabilnej choroby wieńcowej istotnie zwiększa dyspersję QT oraz wydłuża skorygowany QT. Jest to bardziej nasilone w przypadku obecności neuropatii autonomicznej.
Get Citation

Keywords

dyspersja QT; choroba wieńcowa; cukrzyca

About this article
Title

Dyspersja odstępu QT u osób ze stabilną chorobą wieńcową i współistniejącą cukrzycą typu 2

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 6, No 2 (1999): Folia Cardiologica

Pages

156-161

Published online

2000-03-07

Page views

487

Article views/downloads

1643

Bibliographic record

Folia Cardiol 1999;6(2):156-161.

Keywords

dyspersja QT
choroba wieńcowa
cukrzyca

Authors

Beata Średniawa
Agata Musialik-Łydka
Teresa Zielińska
Mirosława Herdyńska-Wąs
Stanisław Pasyk

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl