Vol 6, No 3 (1999): Folia Cardiologica
Nowe metody
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-09
Get Citation

NOGA - nowy system do trójwymiarowego obrazowania lewej komory oraz oceny żywotności mięśnia sercowego

Ludwik Firek, Robert Gil
Folia Cardiol 1999;6(3):318-319.
Vol 6, No 3 (1999): Folia Cardiologica
Nowe metody
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-09

Abstract


W niniejszej pracy omówiono podstawy funkcjonowania systemu NOGA oraz jego możliwości diagnostyczne oraz terapeutyczne. System diagnostyczny NOGA przeznaczony jest do trójwymiarowego obrazowania lewej komory serca, odzwierciedlającego jej aktywność elektryczną oraz właściwości mechaniczne. Ocena żywotności mięśnia sercowego, niezmiernie istotna dla podjęcia decyzji o słuszności jego rewaskularyzacji we wspomnianym systemie dokonywana jest na podstawie analizy porównawczej wspomnianych elektrogramów oraz właściwości mechanicznych lewej komory. System NOGA umożliwia ponadto przeprowadzanie bezpośredniej przezskórnej rewaskularyzacji laserowej (DMR) oraz podawanie do mięśnia sercowego czynników wzrostu naczyń lub genów, kodujących produkcję tych czynników.

Abstract


W niniejszej pracy omówiono podstawy funkcjonowania systemu NOGA oraz jego możliwości diagnostyczne oraz terapeutyczne. System diagnostyczny NOGA przeznaczony jest do trójwymiarowego obrazowania lewej komory serca, odzwierciedlającego jej aktywność elektryczną oraz właściwości mechaniczne. Ocena żywotności mięśnia sercowego, niezmiernie istotna dla podjęcia decyzji o słuszności jego rewaskularyzacji we wspomnianym systemie dokonywana jest na podstawie analizy porównawczej wspomnianych elektrogramów oraz właściwości mechanicznych lewej komory. System NOGA umożliwia ponadto przeprowadzanie bezpośredniej przezskórnej rewaskularyzacji laserowej (DMR) oraz podawanie do mięśnia sercowego czynników wzrostu naczyń lub genów, kodujących produkcję tych czynników.
Get Citation

Keywords

obrazowanie lewej komory serca; żywotność mięśnia sercowego; rewaskularyzacja laserowa

About this article
Title

NOGA - nowy system do trójwymiarowego obrazowania lewej komory oraz oceny żywotności mięśnia sercowego

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 6, No 3 (1999): Folia Cardiologica

Pages

318-319

Published online

2000-03-09

Page views

510

Bibliographic record

Folia Cardiol 1999;6(3):318-319.

Keywords

obrazowanie lewej komory serca
żywotność mięśnia sercowego
rewaskularyzacja laserowa

Authors

Ludwik Firek
Robert Gil

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl