Vol 6, No 3 (1999): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-09
Get Citation

Ablacja lewostronnej drogi dodatkowej z użyciem jednego cewnika u pacjentki z wszczepionym wcześniej stymulatorem antyarytmicznym

Jarosław Kaźmierczak, Johan De Sutter, Luc Jordaens
Folia Cardiol 1999;6(3):309-311.
Vol 6, No 3 (1999): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-09

Abstract


U 71-letniej pacjentki z jawnym zespołem WPW (droga dodatkowa lewostronna boczna), z napadami częstoskurczu przedsionkowo-komorowego i wszczepionym przed 14 laty stymulatorem antyarytmicznym wykonano ablację drogi dodatkowej, stosując tylko jeden cewnik. Aplikacje prądu wysokiej częstotliwości (dwie) zastosowano w takim miejscu komorowej strony pierścienia mitralnego, które spełniało następujące warunki: ciągły sygnał AV, amplituda załamka A stanowiła więcej niż 25% amplitudy potencjału V, zarejestrowano potencjał drogi dodatkowej 30 ms za potencjałem A.
Zabieg trwał 45 min, a czas ekspozycji rentgenowskiej wynosił 10,4 min. Kilka dni po ablacji usunięto stymulator antyarytmiczny łącznie z dwoma elektrodami przedsionkowymi. W 6-miesięcznej obserwacji nie zarejestrowano ani nawrotu cech preekscytacji w elektrokardiogramie, ani napadów AVRT.

Abstract


U 71-letniej pacjentki z jawnym zespołem WPW (droga dodatkowa lewostronna boczna), z napadami częstoskurczu przedsionkowo-komorowego i wszczepionym przed 14 laty stymulatorem antyarytmicznym wykonano ablację drogi dodatkowej, stosując tylko jeden cewnik. Aplikacje prądu wysokiej częstotliwości (dwie) zastosowano w takim miejscu komorowej strony pierścienia mitralnego, które spełniało następujące warunki: ciągły sygnał AV, amplituda załamka A stanowiła więcej niż 25% amplitudy potencjału V, zarejestrowano potencjał drogi dodatkowej 30 ms za potencjałem A.
Zabieg trwał 45 min, a czas ekspozycji rentgenowskiej wynosił 10,4 min. Kilka dni po ablacji usunięto stymulator antyarytmiczny łącznie z dwoma elektrodami przedsionkowymi. W 6-miesięcznej obserwacji nie zarejestrowano ani nawrotu cech preekscytacji w elektrokardiogramie, ani napadów AVRT.
Get Citation

Keywords

zespół WPW; ablacja prądem RF; ablacja jednym cewnikiem

About this article
Title

Ablacja lewostronnej drogi dodatkowej z użyciem jednego cewnika u pacjentki z wszczepionym wcześniej stymulatorem antyarytmicznym

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 6, No 3 (1999): Folia Cardiologica

Pages

309-311

Published online

2000-03-09

Page views

436

Bibliographic record

Folia Cardiol 1999;6(3):309-311.

Keywords

zespół WPW
ablacja prądem RF
ablacja jednym cewnikiem

Authors

Jarosław Kaźmierczak
Johan De Sutter
Luc Jordaens

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl