Vol 6, No 3 (1999): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-09
Get Citation

Wyniki ultrasonograficznej i angiograficznej oceny ilościowej w nieleczonych odcinkach tętnic wieńcowych

Jacek Kubica, Federica Marsico, Sławomir Sielski, Maria Luisa Laudisa, Adam Sukiennik, Grzegorz Raczak, Waldemar Dorniak, Paweł Skarżyński, Arkadiusz Nowak, Dariusz Ciećwierz, Andrzej Rynkiewicz, Grażyna Świątecka, Giuseppe Specchia
Folia Cardiol 1999;6(3):297-306.
Vol 6, No 3 (1999): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-09

Abstract


Cel pracy: Porównawcza ilościowa ocena światła tętnic wieńcowych przy zastosowaniu dwóch metod: angiografii ilościowej (QCA) i ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS) w segmentach naczyń podzielonych na dwie grupy w zależności od kolistości przekroju poprzecznego ich światła. Wyniki niniejszej oceny mają stanowić metodologiczną podstawę prawidłowej interpretacji badań przeprowadzanych za pomocą QCA i IVUS.
Materiał i metody: Ocenę ilościową przeprowadzono w 234 segmentach tętnic wieńcowych (110 segmentów kolistych i 124 segmenty niekoliste).
Wyniki: W 64% segmentów bez zwężeń w angiografii i w 23% segmentów z niewielkimi zwężeniami przekrój poprzeczny światła zaklasyfikowano jako kolisty. Nie stwierdzono różnic pomiędzy QCA i IVUS w porównaniu średnich wartości wymiaru poprzecznego i pola powierzchni przekroju poprzecznego światła tętnic w segmentach kolistych (r = 0,94 i r = 0,93) i niekolistych (r = 0,89 i r = 0,92). Znamienne różnice pomiędzy metodami odnotowano przy porównywaniu skrajnych wyników: w segmentach niekolistych ultrasonograficzne wymiary minimalne były znamiennie wyższe, a maksymalne znamiennie niższe w porównaniu z odpowiednimi wartościami z QCA. W odcinkach tętnic, w których przekrój poprzeczny światła nie spełniał przyjętych kryteriów kolistości, zaobserwowano większe rozbieżności pomiędzy wynikami uzyskiwanymi za pomocą QCA i IVUS w porównaniu z segmentami, które spełniały te kryteria. Powtarzalność pomiarów była bardzo wysoka dla IVUS (jeden badacz: 2–7%, dwóch badaczy: 6–8%) i nieco niższa dla QCA (jeden badacz: 6–17%, dwóch badaczy: 8–20%)
Wnioski: 1. Przyjęte kryteria kolistości przekroju poprzecznego światła spełniało około 2/3 segmentów tętnic bez zwężeń widocznych w angiogramie, natomiast w segmentach tętnic z blaszką miażdżycową powodującą zwężenie przekrój światła był kolisty w około 1/4 segmentów. 2. W segmentach o kolistym przekroju poprzecznego światła osiągnięto większą zgodność wyników QCA i IVUS niż w pozostałych segmentach. 3. Najbardziej prawdopodobną przyczyną różnic pomiędzy QCA oraz IVUS w ilościowej ocenie światła tętnic wieńcowych jest niedostateczna czułość dwuwymiarowego badania ultrasonograficznego w wykrywaniu skrajnych wymiarów światła naczynia.

Abstract


Cel pracy: Porównawcza ilościowa ocena światła tętnic wieńcowych przy zastosowaniu dwóch metod: angiografii ilościowej (QCA) i ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS) w segmentach naczyń podzielonych na dwie grupy w zależności od kolistości przekroju poprzecznego ich światła. Wyniki niniejszej oceny mają stanowić metodologiczną podstawę prawidłowej interpretacji badań przeprowadzanych za pomocą QCA i IVUS.
Materiał i metody: Ocenę ilościową przeprowadzono w 234 segmentach tętnic wieńcowych (110 segmentów kolistych i 124 segmenty niekoliste).
Wyniki: W 64% segmentów bez zwężeń w angiografii i w 23% segmentów z niewielkimi zwężeniami przekrój poprzeczny światła zaklasyfikowano jako kolisty. Nie stwierdzono różnic pomiędzy QCA i IVUS w porównaniu średnich wartości wymiaru poprzecznego i pola powierzchni przekroju poprzecznego światła tętnic w segmentach kolistych (r = 0,94 i r = 0,93) i niekolistych (r = 0,89 i r = 0,92). Znamienne różnice pomiędzy metodami odnotowano przy porównywaniu skrajnych wyników: w segmentach niekolistych ultrasonograficzne wymiary minimalne były znamiennie wyższe, a maksymalne znamiennie niższe w porównaniu z odpowiednimi wartościami z QCA. W odcinkach tętnic, w których przekrój poprzeczny światła nie spełniał przyjętych kryteriów kolistości, zaobserwowano większe rozbieżności pomiędzy wynikami uzyskiwanymi za pomocą QCA i IVUS w porównaniu z segmentami, które spełniały te kryteria. Powtarzalność pomiarów była bardzo wysoka dla IVUS (jeden badacz: 2–7%, dwóch badaczy: 6–8%) i nieco niższa dla QCA (jeden badacz: 6–17%, dwóch badaczy: 8–20%)
Wnioski: 1. Przyjęte kryteria kolistości przekroju poprzecznego światła spełniało około 2/3 segmentów tętnic bez zwężeń widocznych w angiogramie, natomiast w segmentach tętnic z blaszką miażdżycową powodującą zwężenie przekrój światła był kolisty w około 1/4 segmentów. 2. W segmentach o kolistym przekroju poprzecznego światła osiągnięto większą zgodność wyników QCA i IVUS niż w pozostałych segmentach. 3. Najbardziej prawdopodobną przyczyną różnic pomiędzy QCA oraz IVUS w ilościowej ocenie światła tętnic wieńcowych jest niedostateczna czułość dwuwymiarowego badania ultrasonograficznego w wykrywaniu skrajnych wymiarów światła naczynia.
Get Citation

Keywords

ultrasonografia wewnątrznaczyniowa; angiografia ilościowa; miażdżyca

About this article
Title

Wyniki ultrasonograficznej i angiograficznej oceny ilościowej w nieleczonych odcinkach tętnic wieńcowych

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 6, No 3 (1999): Folia Cardiologica

Pages

297-306

Published online

2000-03-09

Page views

499

Bibliographic record

Folia Cardiol 1999;6(3):297-306.

Keywords

ultrasonografia wewnątrznaczyniowa
angiografia ilościowa
miażdżyca

Authors

Jacek Kubica
Federica Marsico
Sławomir Sielski
Maria Luisa Laudisa
Adam Sukiennik
Grzegorz Raczak
Waldemar Dorniak
Paweł Skarżyński
Arkadiusz Nowak
Dariusz Ciećwierz
Andrzej Rynkiewicz
Grażyna Świątecka
Giuseppe Specchia

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl