Vol 6, No 3 (1999): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-09
Get Citation

Ocena spodziewanych następstw hemodynamicznych zamiany stymulacji komorowej na dwujamową

Paweł Miękus, Jacek Kubica, Sławomir Sielski, Grzegorz Raczak, Łukasz Stolarczyk, Elżbieta Krzymińska-Stasiuk, Włodzimierz Krasowski, Andrzej Rynkiewicz, Grażyna Świątecka
Folia Cardiol 1999;6(3):287-294.
Vol 6, No 3 (1999): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-09

Abstract


Cel pracy: Ocena różnych parametrów echokardiograficznych pod kątem ich praktycznej przydatności do przewidywania spodziewanych zmian hemodynamicznych związanych ze zmianą stymulacji komorowej na dwujamową.
Materiał i metody: Badaniami objęto 36 osób z wszczepionym stymulatorem DDD w wieku od 30 do 81 lat, średnio 56,1 ± 14,6.
Wyniki: Parametrem najlepiej korelującym z wynikającym ze zmiany stymulacji VVI na DDD przyrostem objętości wyrzutowej była zmienność zintegrowanej prędkości przepływu aortalnego (r = 0,833, p < 0,0001). Silną korelację stwierdzono także dla zmienności maksymalnej prędkości przepływu aortalnego (r = 0,821, p < 0,0001). Zaletą tego parametru jest prostota jego pomiaru. Tak silne zależności można wykorzystywać do określania spodziewanego przyrostu objętości wyrzutowej. Jedynym parametrem anatomicznym, który może być brany pod uwagę w wypadku trudności uzyskania dobrego technicznie zapisu przepływu aortalnego, jest stosunek wymiaru rozkurczowego do skurczowego lewej komory (r = 0,705, p < 0,0005).
Wnioski: 1. Zmienność maksymalnej prędkości przepływu aortalnego jest najprostszym w zastosowaniu, a jednocześnie wiarygodnym parametrem przewidującym korzyść hemodynamiczną. 2. Nie znaleziono parametru echokardiograficznego pozwalającego na określenie spodziewanej korzyści hemodynamicznej, który byłby niezależny od przewodzenia komorowo-przedsionkowego.

Abstract


Cel pracy: Ocena różnych parametrów echokardiograficznych pod kątem ich praktycznej przydatności do przewidywania spodziewanych zmian hemodynamicznych związanych ze zmianą stymulacji komorowej na dwujamową.
Materiał i metody: Badaniami objęto 36 osób z wszczepionym stymulatorem DDD w wieku od 30 do 81 lat, średnio 56,1 ± 14,6.
Wyniki: Parametrem najlepiej korelującym z wynikającym ze zmiany stymulacji VVI na DDD przyrostem objętości wyrzutowej była zmienność zintegrowanej prędkości przepływu aortalnego (r = 0,833, p < 0,0001). Silną korelację stwierdzono także dla zmienności maksymalnej prędkości przepływu aortalnego (r = 0,821, p < 0,0001). Zaletą tego parametru jest prostota jego pomiaru. Tak silne zależności można wykorzystywać do określania spodziewanego przyrostu objętości wyrzutowej. Jedynym parametrem anatomicznym, który może być brany pod uwagę w wypadku trudności uzyskania dobrego technicznie zapisu przepływu aortalnego, jest stosunek wymiaru rozkurczowego do skurczowego lewej komory (r = 0,705, p < 0,0005).
Wnioski: 1. Zmienność maksymalnej prędkości przepływu aortalnego jest najprostszym w zastosowaniu, a jednocześnie wiarygodnym parametrem przewidującym korzyść hemodynamiczną. 2. Nie znaleziono parametru echokardiograficznego pozwalającego na określenie spodziewanej korzyści hemodynamicznej, który byłby niezależny od przewodzenia komorowo-przedsionkowego.
Get Citation

Keywords

stymulacja komorowa; stymulacja dwujamowa; hemodynamika

About this article
Title

Ocena spodziewanych następstw hemodynamicznych zamiany stymulacji komorowej na dwujamową

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 6, No 3 (1999): Folia Cardiologica

Pages

287-294

Published online

2000-03-09

Page views

494

Bibliographic record

Folia Cardiol 1999;6(3):287-294.

Keywords

stymulacja komorowa
stymulacja dwujamowa
hemodynamika

Authors

Paweł Miękus
Jacek Kubica
Sławomir Sielski
Grzegorz Raczak
Łukasz Stolarczyk
Elżbieta Krzymińska-Stasiuk
Włodzimierz Krasowski
Andrzej Rynkiewicz
Grażyna Świątecka

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl