Vol 6, No 3 (1999): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-09
Get Citation

Zmienność rytmu zatokowego u dzieci zdrowych - doniesienie wstępne

Joanna Rękawek, Maria Miszczak-Knecht, Katarzyna Bieganowska, Anna Turska-Kmieć. Wanda Kawalec, Krystyna Kubicka
Folia Cardiol 1999;6(3):282-286.
Vol 6, No 3 (1999): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-09

Abstract


Cel pracy: Ocena HRV analizy czasowej u dzieci zdrowych.
Materiał i metody: Badaniami objęto 175 dzieci (89 chłopców, 88 dziewczynek) w wieku 4–18 lat (śr. 11 lat + 3,65). W zależności od wieku wyodrębniono 4 grupy pacjentów: grupa 1: 27 dzieci w wieku 4–7 lat, grupa 2: 64 dzieci w wieku 7–11 lat, grupa 3: 58 dzieci od 11 do 15 lat, grupa 4: 26 dzieci od 15 do 18 lat. U wszystkich dzieci wykonano 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera sprzętem firmy Oxford. Badania oceniano w systemie Medilog Oxford Excel 2. Oceniano następujące parametry analizy czasowej: średni odstęp RR (mRR), SDNN, SDNNI, SDANN, rMSD oraz pNN50. Uzyskane wyniki poddano wieloczynnikowej analizie wariancji. Przy stwierdzeniu wartości znamiennych, weryfikowano wyniki testem Neumana-Keulsa.
Wyniki: Pomiędzy poszczególnymi grupami wiekowymi stwierdzono istotne różnice w wartościach mRR, SDNN, SDANNI. Parametry odzwierciedlające wpływ układu przywspólczulnego (rMSSD, pNN50) nie różniły się znamiennie.
Wnioski:
1.Parametry analizy czasowej mRR, SDNN, SDANNI wykazują znamienne różnice w zależności od wieku.
2.Parametry odzwierciedlające wpływ układu przywspółczulnego (rMSSD, pNN50) w materiale własnym były niezależne od wieku.

Abstract


Cel pracy: Ocena HRV analizy czasowej u dzieci zdrowych.
Materiał i metody: Badaniami objęto 175 dzieci (89 chłopców, 88 dziewczynek) w wieku 4–18 lat (śr. 11 lat + 3,65). W zależności od wieku wyodrębniono 4 grupy pacjentów: grupa 1: 27 dzieci w wieku 4–7 lat, grupa 2: 64 dzieci w wieku 7–11 lat, grupa 3: 58 dzieci od 11 do 15 lat, grupa 4: 26 dzieci od 15 do 18 lat. U wszystkich dzieci wykonano 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera sprzętem firmy Oxford. Badania oceniano w systemie Medilog Oxford Excel 2. Oceniano następujące parametry analizy czasowej: średni odstęp RR (mRR), SDNN, SDNNI, SDANN, rMSD oraz pNN50. Uzyskane wyniki poddano wieloczynnikowej analizie wariancji. Przy stwierdzeniu wartości znamiennych, weryfikowano wyniki testem Neumana-Keulsa.
Wyniki: Pomiędzy poszczególnymi grupami wiekowymi stwierdzono istotne różnice w wartościach mRR, SDNN, SDANNI. Parametry odzwierciedlające wpływ układu przywspólczulnego (rMSSD, pNN50) nie różniły się znamiennie.
Wnioski:
1.Parametry analizy czasowej mRR, SDNN, SDANNI wykazują znamienne różnice w zależności od wieku.
2.Parametry odzwierciedlające wpływ układu przywspółczulnego (rMSSD, pNN50) w materiale własnym były niezależne od wieku.
Get Citation

Keywords

zmienność rytmu zatokowego; analiza czasowa; zdrowe dzieci

About this article
Title

Zmienność rytmu zatokowego u dzieci zdrowych - doniesienie wstępne

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 6, No 3 (1999): Folia Cardiologica

Pages

282-286

Published online

2000-03-09

Page views

563

Bibliographic record

Folia Cardiol 1999;6(3):282-286.

Keywords

zmienność rytmu zatokowego
analiza czasowa
zdrowe dzieci

Authors

Joanna Rękawek
Maria Miszczak-Knecht
Katarzyna Bieganowska
Anna Turska-Kmieć. Wanda Kawalec
Krystyna Kubicka

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl