Vol 6, No 3 (1999): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-09
Get Citation

Wpływ drożności tętnicy wieńcowej na dyspersję odstępu QT w zawale serca

Beata Średniawa, Agata Musialik-Łydka, Mirosława Heredyńska-Wąs, Stanisław Pasyk
Folia Cardiol 1999;6(3):275-280.
Vol 6, No 3 (1999): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-09

Abstract


Wstęp: W ostatnich latach opisywany jest korzystny wpływ skutecznej fibrynolizy na dyspersję QT w zawale serca (MI).
Celem pracy była ocena wpływu drożności tętnicy dozawałowej na dyspersję QT we wczesnej fazie MI.
Materiał i metody: Badaniem objęto 95 chorych z ostrym MI (20K, 75M, średni wiek 55,3 ± 11,1 lat), u których przy przyjęciu w trybie natychmiastowym wykonano koronarografię. W wyniku zastosowania streptokinazy i/lub PTCA u 83 chorych uzyskano skuteczną reperfuzję – przepływ TIMI 3° w tętnicy dozawałowej (grupa I), a u 12 chorych drożności naczynia nie uzyskano (grupa II). Z 12-odprowadzeniowego standardowego zapisu EKG w obu grupach chorych w 1. dobie MI przed koronarografią, a następnie w 2. i 10. dobie MI oceniono: dyspersję odstępu QT (QTd), skorygowaną dyspersję QT według wzoru Bazetta (QTcd) oraz współczynnik dyspersji (QTdR).
Wyniki: W grupie I w 1, 2 i 10 dobie MI QTd wynosiła odpowiednio: 93,9 ± 13,9 ms, 73,5 ± 11,3 ms i 52,3 ± 10,3 ms, i podobnie jak QTcd oraz QTdR istotnie zmniejszyła się pomiędzy 1, 2 i 10 dobą MI (p<0,001). W grupie II QTd w 1, 2 i 10 dobie MI wynosiła odpowiednio 102,5 ± 10,6 ms, 100,0 ± 9,5 i 99,2 ± 9,9 ms i tak samo jak QTcd oraz QTdR nie zmniejszyła się istotnie pomiędzy 1, 2 i 10 dobą MI. Dyspersja QT nie różniła się pomiędzy grupą I i II przed udrożnieniem naczynia, po którym w 2 i 10 dobie MI była istotnie mniejsza u chorych z drożną tętnicą dozawałową (p<0,001).
Wnioski: W zawale serca wczesne udrożnienie tętnicy dozawałowej korzystnie wpływa na dyspersję QT.

Abstract


Wstęp: W ostatnich latach opisywany jest korzystny wpływ skutecznej fibrynolizy na dyspersję QT w zawale serca (MI).
Celem pracy była ocena wpływu drożności tętnicy dozawałowej na dyspersję QT we wczesnej fazie MI.
Materiał i metody: Badaniem objęto 95 chorych z ostrym MI (20K, 75M, średni wiek 55,3 ± 11,1 lat), u których przy przyjęciu w trybie natychmiastowym wykonano koronarografię. W wyniku zastosowania streptokinazy i/lub PTCA u 83 chorych uzyskano skuteczną reperfuzję – przepływ TIMI 3° w tętnicy dozawałowej (grupa I), a u 12 chorych drożności naczynia nie uzyskano (grupa II). Z 12-odprowadzeniowego standardowego zapisu EKG w obu grupach chorych w 1. dobie MI przed koronarografią, a następnie w 2. i 10. dobie MI oceniono: dyspersję odstępu QT (QTd), skorygowaną dyspersję QT według wzoru Bazetta (QTcd) oraz współczynnik dyspersji (QTdR).
Wyniki: W grupie I w 1, 2 i 10 dobie MI QTd wynosiła odpowiednio: 93,9 ± 13,9 ms, 73,5 ± 11,3 ms i 52,3 ± 10,3 ms, i podobnie jak QTcd oraz QTdR istotnie zmniejszyła się pomiędzy 1, 2 i 10 dobą MI (p<0,001). W grupie II QTd w 1, 2 i 10 dobie MI wynosiła odpowiednio 102,5 ± 10,6 ms, 100,0 ± 9,5 i 99,2 ± 9,9 ms i tak samo jak QTcd oraz QTdR nie zmniejszyła się istotnie pomiędzy 1, 2 i 10 dobą MI. Dyspersja QT nie różniła się pomiędzy grupą I i II przed udrożnieniem naczynia, po którym w 2 i 10 dobie MI była istotnie mniejsza u chorych z drożną tętnicą dozawałową (p<0,001).
Wnioski: W zawale serca wczesne udrożnienie tętnicy dozawałowej korzystnie wpływa na dyspersję QT.
Get Citation
About this article
Title

Wpływ drożności tętnicy wieńcowej na dyspersję odstępu QT w zawale serca

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 6, No 3 (1999): Folia Cardiologica

Pages

275-280

Published online

2000-03-09

Page views

375

Bibliographic record

Folia Cardiol 1999;6(3):275-280.

Authors

Beata Średniawa
Agata Musialik-Łydka
Mirosława Heredyńska-Wąs
Stanisław Pasyk

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl