Vol 6, No 3 (1999): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-09
Get Citation

Metoda sekwencyjna i test fenylefrynowy w ocenie wrażliwości baroreceptorów tętniczych u chorych po zawale serca

Grzegorz Raczak, Maria Teresa La Rovere, Gian Domenico Pinna, Jacek Kubica, Paweł Derejko, Joanna Oryńczak, Andrzej Lubiński, Grażyna Świątecka
Folia Cardiol 1999;6(3):263-268.
Vol 6, No 3 (1999): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-09

Abstract


Materiał i metody: W grupie 30 chorych w wieku 49 ± 7 lat, przyjętych do szpitala z powodu ostrego zawału serca, oceniano wrażliwość baroreceptorów tętniczych (BRS) za pomocą metody sekwencyjnej, a następnie uzyskane wyniki porównywano z wynikami testu fenylefrynowego. Zgodność porównywanych wyników oceniano za pomocą współczynnika korelacji liniowej Pearsona oraz metodą Blanda i Altmana.
Wyniki: Wartości średnie BRS uzyskane za pomocą metody sekwencyjnej i testu fenylefrynowego wynosiły odpowiednio 10,2 ± 7,4 ms/mm Hg i 8,0 ± 6,4 ms/mm Hg r = 0,61, błąd systematyczny 2,2 ms/mm Hg, p <0,05). Zakres zgodności porównywanych metod był szeroki i wynosił od –8,4 do 12,8 ms/mm Hg.
Wnioski: Niewielka zgodność testu fenylefrynowego i metody sekwencyjnej w ocenie BRS oraz zawyżanie wyników drugiej metody w stosunku do pierwszej, stwierdzane u chorych po ostrym zawale serca, wskazują, że porównywane metody nie mogą być używane w sposób zamienny.

Abstract


Materiał i metody: W grupie 30 chorych w wieku 49 ± 7 lat, przyjętych do szpitala z powodu ostrego zawału serca, oceniano wrażliwość baroreceptorów tętniczych (BRS) za pomocą metody sekwencyjnej, a następnie uzyskane wyniki porównywano z wynikami testu fenylefrynowego. Zgodność porównywanych wyników oceniano za pomocą współczynnika korelacji liniowej Pearsona oraz metodą Blanda i Altmana.
Wyniki: Wartości średnie BRS uzyskane za pomocą metody sekwencyjnej i testu fenylefrynowego wynosiły odpowiednio 10,2 ± 7,4 ms/mm Hg i 8,0 ± 6,4 ms/mm Hg r = 0,61, błąd systematyczny 2,2 ms/mm Hg, p <0,05). Zakres zgodności porównywanych metod był szeroki i wynosił od –8,4 do 12,8 ms/mm Hg.
Wnioski: Niewielka zgodność testu fenylefrynowego i metody sekwencyjnej w ocenie BRS oraz zawyżanie wyników drugiej metody w stosunku do pierwszej, stwierdzane u chorych po ostrym zawale serca, wskazują, że porównywane metody nie mogą być używane w sposób zamienny.
Get Citation

Keywords

wrażliwość baroreceptorów tętniczych; test fenylefrynowy; zawał serca

About this article
Title

Metoda sekwencyjna i test fenylefrynowy w ocenie wrażliwości baroreceptorów tętniczych u chorych po zawale serca

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 6, No 3 (1999): Folia Cardiologica

Pages

263-268

Published online

2000-03-09

Page views

421

Bibliographic record

Folia Cardiol 1999;6(3):263-268.

Keywords

wrażliwość baroreceptorów tętniczych
test fenylefrynowy
zawał serca

Authors

Grzegorz Raczak
Maria Teresa La Rovere
Gian Domenico Pinna
Jacek Kubica
Paweł Derejko
Joanna Oryńczak
Andrzej Lubiński
Grażyna Świątecka

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl