open access

Vol 6, No 4 (1999): Folia Cardiologica
Nowe metody
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-09
Get Citation

Przydatność nowego analogowego systemu eliminacji zakłóceń od impulsów z zapisu EKG w czasie nieinwazyjnej stymulacji serca

Fryderyk Prochaczek, Jerzy Gałecka, Andrzej Skowronek, Marek Machalski
Folia Cardiol 1999;6(4):409-415.

open access

Vol 6, No 4 (1999): Folia Cardiologica
Nowe metody
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-09

Abstract


Cel pracy: Ocena jakości zapisów EKG nieinwazyjnej stymulacji serca, przy użyciu nowego analogowego systemu eliminacji zakłóceń, zewnętrznego w stosunku do rejestratora.
Materiał i metody: Przezprzełykową (w układzie dwubiegunowym) stymulację przedsionków i przezskórną (w układzie trójelektrodowym) stymulację komór serca prowadzono stymulatorem nieinwazyjnym NAP﷓601 (ITAM Zabrze), sprzężonym z przezprzełykowym stymulatorem SP-5plus, wyposażonym w torze rejestracji EKG w analogowy systemu eliminacji zakłóceń od impulsów. Sprawność systemu oceniono u 15 pacjentów przy 60 i 120 ms czasie trwania eliminacji zakłóceń.
Wyniki: Próg pobudzenia przedsionków i komór serca znajdował się w przedziale od 4 do 110 mA. Dobra jakość zapisów EKG zarówno z powierzchni jak i z przełyku uzyskana dzięki nowemu systemowi pozwoliła na uwidocznienie wystymulowanych załamków P i R oraz na identyfikację miejsca pobudzenia w lewej lub prawej komorze serca. Czas trwania eliminacji zakłóceń równy 60 ms okazał się bardziej przydatny przy stymulacji przezprzełykowej przedsionków, zaś 120 ms przy stymulacji przezskórnej komór serca.
Wnioski: Analogowy system eliminacji zakłóceń zapewnia dobrą dla interpretacji jakość zapisu EKG w czasie przezprzełykowej i przezskórnej stymulacji serca, niezależnie od typu użytego rejestratora. Ograniczeniem dla efektywnego działania systemu mogą być jedynie zakłócenia w zapisie EKG powodowane przez znaczny ruch klatki piersiowej, powstający w czasie przezskórnej stymulacji serca przy prądach większych od 80 mA.

Abstract


Cel pracy: Ocena jakości zapisów EKG nieinwazyjnej stymulacji serca, przy użyciu nowego analogowego systemu eliminacji zakłóceń, zewnętrznego w stosunku do rejestratora.
Materiał i metody: Przezprzełykową (w układzie dwubiegunowym) stymulację przedsionków i przezskórną (w układzie trójelektrodowym) stymulację komór serca prowadzono stymulatorem nieinwazyjnym NAP﷓601 (ITAM Zabrze), sprzężonym z przezprzełykowym stymulatorem SP-5plus, wyposażonym w torze rejestracji EKG w analogowy systemu eliminacji zakłóceń od impulsów. Sprawność systemu oceniono u 15 pacjentów przy 60 i 120 ms czasie trwania eliminacji zakłóceń.
Wyniki: Próg pobudzenia przedsionków i komór serca znajdował się w przedziale od 4 do 110 mA. Dobra jakość zapisów EKG zarówno z powierzchni jak i z przełyku uzyskana dzięki nowemu systemowi pozwoliła na uwidocznienie wystymulowanych załamków P i R oraz na identyfikację miejsca pobudzenia w lewej lub prawej komorze serca. Czas trwania eliminacji zakłóceń równy 60 ms okazał się bardziej przydatny przy stymulacji przezprzełykowej przedsionków, zaś 120 ms przy stymulacji przezskórnej komór serca.
Wnioski: Analogowy system eliminacji zakłóceń zapewnia dobrą dla interpretacji jakość zapisu EKG w czasie przezprzełykowej i przezskórnej stymulacji serca, niezależnie od typu użytego rejestratora. Ograniczeniem dla efektywnego działania systemu mogą być jedynie zakłócenia w zapisie EKG powodowane przez znaczny ruch klatki piersiowej, powstający w czasie przezskórnej stymulacji serca przy prądach większych od 80 mA.
Get Citation

Keywords

kardiostymulacja nieinwazyjna; kardiostymulacja diagnostyczna; eliminacja zakłóceń od impulsów z zapisu EKG;

About this article
Title

Przydatność nowego analogowego systemu eliminacji zakłóceń od impulsów z zapisu EKG w czasie nieinwazyjnej stymulacji serca

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 6, No 4 (1999): Folia Cardiologica

Pages

409-415

Published online

2000-03-09

Page views

556

Article views/downloads

1127

Bibliographic record

Folia Cardiol 1999;6(4):409-415.

Keywords

kardiostymulacja nieinwazyjna
kardiostymulacja diagnostyczna
eliminacja zakłóceń od impulsów z zapisu EKG

Authors

Fryderyk Prochaczek
Jerzy Gałecka
Andrzej Skowronek
Marek Machalski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl