open access

Vol 6, No 4 (1999): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-09
Get Citation

Przetoka łącząca gałąż międzykomorową przednią lewej tętnicy wieńcowej ze światłem prawej komory: rzadkie powikłanie zawału mięśnia sercowego

Marek Radomski, Jacek Kubica, Adam Sukiennik, Andrzej Wojtowicz, Ewa Lewicka, Waldemar Dorniak, Paweł Skarżyński, Arkadiusz Nowak, Dariusz Ciećwierz, Andrzej Rynkiewicz, Grażyna Świątecka
Folia Cardiol 1999;6(4):399-403.

open access

Vol 6, No 4 (1999): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-09

Abstract


Nabyte, pozawałowe przetoki łączące tętnice wieńcowe z komorami serca są bardzo rzadkie. Autorzy pracy przedstawiają opis przypadku przetoki pomiędzy gałęzią międzykomorową przednią lewej tętnicy wieńcowej a światłem prawej komory stwierdzonej 11 miesięcy po zawale przegrody i ściany przedniej mięśnia serca u 59-letniego mężczyzny ze stabilną dławicą piersiową i trójnaczyniową chorobą wieńcową. Lokalizacja przetoki odpowiada stwierdzonemu echo- i angiograficznie obszarowi przebytego zawału przegrody. Artykuł zawiera także krótki przegląd przyczyn powstawania nabytych przetok pomiędzy naczyniami wieńcowymi a jamami serca.

Abstract


Nabyte, pozawałowe przetoki łączące tętnice wieńcowe z komorami serca są bardzo rzadkie. Autorzy pracy przedstawiają opis przypadku przetoki pomiędzy gałęzią międzykomorową przednią lewej tętnicy wieńcowej a światłem prawej komory stwierdzonej 11 miesięcy po zawale przegrody i ściany przedniej mięśnia serca u 59-letniego mężczyzny ze stabilną dławicą piersiową i trójnaczyniową chorobą wieńcową. Lokalizacja przetoki odpowiada stwierdzonemu echo- i angiograficznie obszarowi przebytego zawału przegrody. Artykuł zawiera także krótki przegląd przyczyn powstawania nabytych przetok pomiędzy naczyniami wieńcowymi a jamami serca.
Get Citation

Keywords

przetoka wieńcowa; zawał mięśnia sercowego; powikłania

About this article
Title

Przetoka łącząca gałąż międzykomorową przednią lewej tętnicy wieńcowej ze światłem prawej komory: rzadkie powikłanie zawału mięśnia sercowego

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 6, No 4 (1999): Folia Cardiologica

Pages

399-403

Published online

2000-03-09

Page views

763

Article views/downloads

1967

Bibliographic record

Folia Cardiol 1999;6(4):399-403.

Keywords

przetoka wieńcowa
zawał mięśnia sercowego
powikłania

Authors

Marek Radomski
Jacek Kubica
Adam Sukiennik
Andrzej Wojtowicz
Ewa Lewicka
Waldemar Dorniak
Paweł Skarżyński
Arkadiusz Nowak
Dariusz Ciećwierz
Andrzej Rynkiewicz
Grażyna Świątecka

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl