Vol 6, No 4 (1999): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Published online: 2000-03-09

open access

Page views 911
Article views/downloads 2106
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Przetoka łącząca gałąż międzykomorową przednią lewej tętnicy wieńcowej ze światłem prawej komory: rzadkie powikłanie zawału mięśnia sercowego

Marek Radomski, Jacek Kubica, Adam Sukiennik, Andrzej Wojtowicz, Ewa Lewicka, Waldemar Dorniak, Paweł Skarżyński, Arkadiusz Nowak, Dariusz Ciećwierz, Andrzej Rynkiewicz, Grażyna Świątecka
Folia Cardiol 1999;6(4):399-403.

Abstract


Nabyte, pozawałowe przetoki łączące tętnice wieńcowe z komorami serca są bardzo rzadkie. Autorzy pracy przedstawiają opis przypadku przetoki pomiędzy gałęzią międzykomorową przednią lewej tętnicy wieńcowej a światłem prawej komory stwierdzonej 11 miesięcy po zawale przegrody i ściany przedniej mięśnia serca u 59-letniego mężczyzny ze stabilną dławicą piersiową i trójnaczyniową chorobą wieńcową. Lokalizacja przetoki odpowiada stwierdzonemu echo- i angiograficznie obszarowi przebytego zawału przegrody. Artykuł zawiera także krótki przegląd przyczyn powstawania nabytych przetok pomiędzy naczyniami wieńcowymi a jamami serca.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file