Vol 6, No 4 (1999): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Published online: 2000-03-09

open access

Page views 437
Article views/downloads 1855
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Ograniczenie górnej częstości synchronizacji przedsionkowo-komorowej u chorej ze stymulatorem DDD spowodowane rejestracją potencjałów komorowych przez tor przedsionkowy

Krystian Stanek, Marek Grygier, Przemysław Mitkowski, Marek Prech, Franciszek Zerbe, Andrzej Ciesliński
Folia Cardiol 1999;6(4):392-398.

Abstract


Przedstawiono przypadek chorej z wszczepionym stymulatorem DDD (Biotronik Actros D), u której po włączeniu funkcji dual demand nastąpiło nieoczekiwane obniżenie górnej częstości synchroni-zacji przedsionkowo-komorowej. To niekorzystne zachowanie stymulatora zostało spowodowane od-biorem przez tor przedsionkowy sygnału depolaryzacji komór (sensing of far field QRS complex).

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file