open access

Vol 6, No 4 (1999): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-09
Get Citation

Ograniczenie górnej częstości synchronizacji przedsionkowo-komorowej u chorej ze stymulatorem DDD spowodowane rejestracją potencjałów komorowych przez tor przedsionkowy

Krystian Stanek, Marek Grygier, Przemysław Mitkowski, Marek Prech, Franciszek Zerbe, Andrzej Ciesliński
Folia Cardiol 1999;6(4):392-398.

open access

Vol 6, No 4 (1999): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-09

Abstract


Przedstawiono przypadek chorej z wszczepionym stymulatorem DDD (Biotronik Actros D), u której po włączeniu funkcji dual demand nastąpiło nieoczekiwane obniżenie górnej częstości synchroni-zacji przedsionkowo-komorowej. To niekorzystne zachowanie stymulatora zostało spowodowane od-biorem przez tor przedsionkowy sygnału depolaryzacji komór (sensing of far field QRS complex).

Abstract


Przedstawiono przypadek chorej z wszczepionym stymulatorem DDD (Biotronik Actros D), u której po włączeniu funkcji dual demand nastąpiło nieoczekiwane obniżenie górnej częstości synchroni-zacji przedsionkowo-komorowej. To niekorzystne zachowanie stymulatora zostało spowodowane od-biorem przez tor przedsionkowy sygnału depolaryzacji komór (sensing of far field QRS complex).
Get Citation

Keywords

stymulator DDD; górna częstość synchronizacji

About this article
Title

Ograniczenie górnej częstości synchronizacji przedsionkowo-komorowej u chorej ze stymulatorem DDD spowodowane rejestracją potencjałów komorowych przez tor przedsionkowy

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 6, No 4 (1999): Folia Cardiologica

Pages

392-398

Published online

2000-03-09

Page views

359

Article views/downloads

1763

Bibliographic record

Folia Cardiol 1999;6(4):392-398.

Keywords

stymulator DDD
górna częstość synchronizacji

Authors

Krystian Stanek
Marek Grygier
Przemysław Mitkowski
Marek Prech
Franciszek Zerbe
Andrzej Ciesliński

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl