open access

Vol 6, No 4 (1999): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-09
Get Citation

Zespół wazowagalny jako przyczyna wypadków drogowych

Jan Dybowski, Małgorzata Ukleja-Adamowicz, Edmund Nartowicz
DOI: 10.5603/cj.22633
·
Folia Cardiol 1999;6(4):388-391.

open access

Vol 6, No 4 (1999): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-09

Abstract


Zespół wazowagalny typowo pojawia się u osób w pozycji stojącej. W piśmiennictwie jest niewiele doniesień o tym, że utrata przytomności może wystąpić także w pozycji siedzącej. Jest to szczególnie groźne dla kierowców lub pilotów, którzy powinni być poinformowani o potencjalnym niebezpieczeństwie omdlenia. Opisujemy chorego, który był sprawcą dwóch wypadków drogowych z powodu zespołu wazowagalnego. W leczeniu zastosowaliśmy z powodzeniem trening pionizacyjny — kontrolny test pochyleniowy wypadł ujemnie.

Abstract


Zespół wazowagalny typowo pojawia się u osób w pozycji stojącej. W piśmiennictwie jest niewiele doniesień o tym, że utrata przytomności może wystąpić także w pozycji siedzącej. Jest to szczególnie groźne dla kierowców lub pilotów, którzy powinni być poinformowani o potencjalnym niebezpieczeństwie omdlenia. Opisujemy chorego, który był sprawcą dwóch wypadków drogowych z powodu zespołu wazowagalnego. W leczeniu zastosowaliśmy z powodzeniem trening pionizacyjny — kontrolny test pochyleniowy wypadł ujemnie.
Get Citation

Keywords

zespół wazowagalny; wypadek drogowy; trening pionizacyjny

About this article
Title

Zespół wazowagalny jako przyczyna wypadków drogowych

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 6, No 4 (1999): Folia Cardiologica

Pages

388-391

Published online

2000-03-09

Page views

534

Article views/downloads

6455

DOI

10.5603/cj.22633

Bibliographic record

Folia Cardiol 1999;6(4):388-391.

Keywords

zespół wazowagalny
wypadek drogowy
trening pionizacyjny

Authors

Jan Dybowski
Małgorzata Ukleja-Adamowicz
Edmund Nartowicz

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl