Vol 6, No 4 (1999): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Published online: 2000-03-09

open access

Page views 577
Article views/downloads 6873
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Zespół wazowagalny jako przyczyna wypadków drogowych

Jan Dybowski, Małgorzata Ukleja-Adamowicz, Edmund Nartowicz
Folia Cardiol 1999;6(4):388-391.

Abstract


Zespół wazowagalny typowo pojawia się u osób w pozycji stojącej. W piśmiennictwie jest niewiele doniesień o tym, że utrata przytomności może wystąpić także w pozycji siedzącej. Jest to szczególnie groźne dla kierowców lub pilotów, którzy powinni być poinformowani o potencjalnym niebezpieczeństwie omdlenia. Opisujemy chorego, który był sprawcą dwóch wypadków drogowych z powodu zespołu wazowagalnego. W leczeniu zastosowaliśmy z powodzeniem trening pionizacyjny — kontrolny test pochyleniowy wypadł ujemnie.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file