open access

Vol 6, No 4 (1999): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-09
Get Citation

Ocena zmienności dyspersji QT u osób zdrowych w 24-godzinnym badaniu EKG

Robert Palusiński, Andrzej Bilan, Agnieszka Witczak, Wojciech Myśliński, Wojciech Barud, Jerzy Mosiewicz, Jacek Sobstyl, Janusz Hanzlik
DOI: 10.5603/cj.22631
·
Folia Cardiol 1999;6(4):367-375.

open access

Vol 6, No 4 (1999): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-09

Abstract


Cel pracy: Ocena zmienności dyspersji QT podczas 24-godzinnego monitorowania EKG.
Materiał i metody: Do badania kwalifikowano osoby zdrowe, u których nie stwierdzono chorób mogących wpływać na wartości dyspersji QT (dQT). W grupie badanej znalazło się 6 kobiet i 10 mężczyzn średnia wieku wyniosła 52,1 ± 10,9 lat. U każdego badanego wykonano 24 godzinny zapis EKG w 3 odprowadzeniach CM5, CS2 i CC1. Za pomocą oprogramowania zestawu EXCEL-2 mierzono automatycznie odstęp QT w 5-minutowych przedziałach, wyliczając w nich wartość dQT.
Rezultaty: Uzyskano następujące wartości analizowanych parametrów: średnia dobowa wartość dQT wyniosła 15.6ms (od 7,2ms do 24,8ms), odchylenie standardowe od średniej 10,2ms (od 4,6ms do 15,2ms), współczynnik zmienności 67% (od 43,2% do 115,6%), odchylenie standardowe od średniej w kolejnych przedziałach 1-godzinnych 7 ms (od 2,3 ms do 12,4 ms), średnia różnica między kolejnymi wartościami dQT wyniosła 6.3ms (od 3,7 ms do 8,2 ms), odsetek różnic między kolejnymi wartościami dQT przekraczającymi 10 ms (pdQT10) wyniósł średnio 12,6%, a odsetek różnic między kolejnymi wartościami dQT przekraczającymi 20 ms (pdQT20) 5,3%. W okresie aktywności dziennej stwierdzono tendencję do większych wartości średniej dQT w porównaniu do okresu spoczynku nocnego (20,1 ± 8,4 ms vs 10,9 ± 6,2 ms, p=0,06) oraz znacznie większe wartości pdQT10 (18,9 ± 13,3% vs 6,1 ± 6,5%, p=0,04) i pdQT20 (9,4 ± 8,3% vs 1,6 ± 2,8%, p=0,04).
Wnioski: Obserwowano duże wahania wartości dQT w ciągu doby, silniej wyrażone podczas dnia. Pojedynczy pomiar dQT może być obarczony błędem wynikającym z naturalnej zmienności dobowej tego parametru. Znaczenie kliniczne poszczególnych parametrów zmienności dQT wymaga dalszych badań

Abstract


Cel pracy: Ocena zmienności dyspersji QT podczas 24-godzinnego monitorowania EKG.
Materiał i metody: Do badania kwalifikowano osoby zdrowe, u których nie stwierdzono chorób mogących wpływać na wartości dyspersji QT (dQT). W grupie badanej znalazło się 6 kobiet i 10 mężczyzn średnia wieku wyniosła 52,1 ± 10,9 lat. U każdego badanego wykonano 24 godzinny zapis EKG w 3 odprowadzeniach CM5, CS2 i CC1. Za pomocą oprogramowania zestawu EXCEL-2 mierzono automatycznie odstęp QT w 5-minutowych przedziałach, wyliczając w nich wartość dQT.
Rezultaty: Uzyskano następujące wartości analizowanych parametrów: średnia dobowa wartość dQT wyniosła 15.6ms (od 7,2ms do 24,8ms), odchylenie standardowe od średniej 10,2ms (od 4,6ms do 15,2ms), współczynnik zmienności 67% (od 43,2% do 115,6%), odchylenie standardowe od średniej w kolejnych przedziałach 1-godzinnych 7 ms (od 2,3 ms do 12,4 ms), średnia różnica między kolejnymi wartościami dQT wyniosła 6.3ms (od 3,7 ms do 8,2 ms), odsetek różnic między kolejnymi wartościami dQT przekraczającymi 10 ms (pdQT10) wyniósł średnio 12,6%, a odsetek różnic między kolejnymi wartościami dQT przekraczającymi 20 ms (pdQT20) 5,3%. W okresie aktywności dziennej stwierdzono tendencję do większych wartości średniej dQT w porównaniu do okresu spoczynku nocnego (20,1 ± 8,4 ms vs 10,9 ± 6,2 ms, p=0,06) oraz znacznie większe wartości pdQT10 (18,9 ± 13,3% vs 6,1 ± 6,5%, p=0,04) i pdQT20 (9,4 ± 8,3% vs 1,6 ± 2,8%, p=0,04).
Wnioski: Obserwowano duże wahania wartości dQT w ciągu doby, silniej wyrażone podczas dnia. Pojedynczy pomiar dQT może być obarczony błędem wynikającym z naturalnej zmienności dobowej tego parametru. Znaczenie kliniczne poszczególnych parametrów zmienności dQT wymaga dalszych badań
Get Citation

Keywords

zmienność dyspersji QT; 24-godzinne monitorowanie EKG

About this article
Title

Ocena zmienności dyspersji QT u osób zdrowych w 24-godzinnym badaniu EKG

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 6, No 4 (1999): Folia Cardiologica

Pages

367-375

Published online

2000-03-09

Page views

537

Article views/downloads

1489

DOI

10.5603/cj.22631

Bibliographic record

Folia Cardiol 1999;6(4):367-375.

Keywords

zmienność dyspersji QT
24-godzinne monitorowanie EKG

Authors

Robert Palusiński
Andrzej Bilan
Agnieszka Witczak
Wojciech Myśliński
Wojciech Barud
Jerzy Mosiewicz
Jacek Sobstyl
Janusz Hanzlik

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl