Vol 6, No 4 (1999): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2000-03-09

open access

Page views 626
Article views/downloads 4657
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Nieoperacyjne leczenie wrodzonego zwężenia zastawki aortalnej u dzieci

Maciej Chojnicki, Jan Ereciński, Robert Sabiniewicz, Roland Fiszer, Janina Aleszewicz-Baranowska
Folia Cardiol 1999;6(4):363-366.

Abstract


Przedstawiono wyniki przezskórnej balonoplastyki zwężonej zastawki aortalnej u 13 dzieci. Uzyskano istotne zmniejszenie gradientu ciśnień przez zastawkę. Nie obserwowano ciężkich powikłań po zabiegu ani znaczącego nasilenia stopnia niedomykalności aortalnej. U 9-letniej pacjentki stwierdzono nawrót zwężenia po trzech latach od zabiegu. Autorzy uważają, że przy prawidłowej kwalifikacji przezskórną balonoplastykę można stosować wymiennie z walwulotomią chirurgiczną u dzieci i młodych pacjentów.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file