open access

Vol 6, No 4 (1999): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-09
Get Citation

Nieoperacyjne leczenie wrodzonego zwężenia zastawki aortalnej u dzieci

Maciej Chojnicki, Jan Ereciński, Robert Sabiniewicz, Roland Fiszer, Janina Aleszewicz-Baranowska
Folia Cardiol 1999;6(4):363-366.

open access

Vol 6, No 4 (1999): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-09

Abstract


Przedstawiono wyniki przezskórnej balonoplastyki zwężonej zastawki aortalnej u 13 dzieci. Uzyskano istotne zmniejszenie gradientu ciśnień przez zastawkę. Nie obserwowano ciężkich powikłań po zabiegu ani znaczącego nasilenia stopnia niedomykalności aortalnej. U 9-letniej pacjentki stwierdzono nawrót zwężenia po trzech latach od zabiegu. Autorzy uważają, że przy prawidłowej kwalifikacji przezskórną balonoplastykę można stosować wymiennie z walwulotomią chirurgiczną u dzieci i młodych pacjentów.

Abstract


Przedstawiono wyniki przezskórnej balonoplastyki zwężonej zastawki aortalnej u 13 dzieci. Uzyskano istotne zmniejszenie gradientu ciśnień przez zastawkę. Nie obserwowano ciężkich powikłań po zabiegu ani znaczącego nasilenia stopnia niedomykalności aortalnej. U 9-letniej pacjentki stwierdzono nawrót zwężenia po trzech latach od zabiegu. Autorzy uważają, że przy prawidłowej kwalifikacji przezskórną balonoplastykę można stosować wymiennie z walwulotomią chirurgiczną u dzieci i młodych pacjentów.
Get Citation

Keywords

zwężenie zastawki aortalnej; kardiologia interwencyjna; balonoplastyka zastawki aortalnej

About this article
Title

Nieoperacyjne leczenie wrodzonego zwężenia zastawki aortalnej u dzieci

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 6, No 4 (1999): Folia Cardiologica

Pages

363-366

Published online

2000-03-09

Page views

579

Article views/downloads

4549

Bibliographic record

Folia Cardiol 1999;6(4):363-366.

Keywords

zwężenie zastawki aortalnej
kardiologia interwencyjna
balonoplastyka zastawki aortalnej

Authors

Maciej Chojnicki
Jan Ereciński
Robert Sabiniewicz
Roland Fiszer
Janina Aleszewicz-Baranowska

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl