Vol 6, No 4 (1999): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2000-03-09

open access

Page views 544
Article views/downloads 3377
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Pletyzmografia impedancyjna - ocena całkowitego przepływu krwi w przedramieniu

Janusz Siebert, Artur Poliński, Jan Rogowski
Folia Cardiol 1999;6(4):359-362.

Abstract


W pracy przedstawiono zastosowanie metody pletyzmografii impedancyjnej do pomiaru przepływu krwi w kończynach górnych człowieka. Zastosowano czteroelektrodową pletyzmografę impedancyjną do wyznaczenia zakresu przepływu tkankowego krwi w przedramionach 16 osób zdrowych. Badania wykonano jednoczesnie dwoma zestawami pomiarowymi. Wyliczono, że przepływ krwi w przedramieniu wynosi od 0,024 do 0,0515, średnio 0,0402 ± 0,008 ml/ 100 ml tkanki / 1 cykl serca. Wykazano dobrą korelację, r = 0,97, między seriami wyników uzyskanych z zestawów pomiarowych o różnych odstępach elektrod.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file