Vol 6, Supp. I (1999): Folia Cardiologica
Review Article
Published online: 2000-03-07
Page views 450
Article views/downloads 0
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Wymagania dotyczące przyznania certyfikatów ośrodkom i osobom uczestniczącym we wszczepieniach rozruszników serca i kardiowerterów-defibrylatorów oraz wykonującym inwazyjne badania elektrofizjologiczne i ablacje - projekt do dyskusji

Zespół

Abstract

Not available