Vol 7, No 3 (2000): Folia Cardiologica
Sprawozdania
Published online: 2000-09-19

open access

Page views 443
Article views/downloads 864
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Sprawozdanie z Wiosennej Konferencji Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej olskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Gniezno, 1-3 czerwca 2000 r.

Włodzimierz Kargul, Tadeusz Zając, Eugeniusz Piłat
Folia Cardiol 2000;7(3):261-264.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file