open access

Vol 7, No 3 (2000): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-09-19
Get Citation

Samorozprężalne stenty wieńcowe - przyszłość czy przeszłość przezskórnej rewaskularyzacji serca? Doświadczenia własne ze stentami Radius®

Robert Gil, Sebastian Ciuka, Rafał Żurawski, Tomasz Pawłowski, Artur Krzywkowski
Folia Cardiol 2000;7(3):253-260.

open access

Vol 7, No 3 (2000): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-09-19

Abstract


Samorozprężalne stenty wieńcowe
Przedstawiono trzy zabiegi implantacji stentu samorozprężalnego RADIUS® (Boston Scientific, Scimed). W pierwszym z nich implantacja była poprzedzona predylatacją, natomiast w pozostałych zastosowano technikę bezpośrednią. W dwóch pierwszych przypadkach osiągnięto pełny sukces, pokrywając całe zwężenia oraz uzyskując znamienny przyrost światła naczynia. Przebieg trzeciego zabiegu u chorego z ciasnym zwężeniem oraz jego dystalnym umiejscowieniem uwidocznił niebezpieczeństwo związane z brakiem predylatacji, co zaowocowało jedynie częściowym pokryciem zwężenia stentem. Niepowikłany przebieg kliniczny u opisywanych chorych oraz dobry wynik rokują dużą skuteczność stentu RADIUS®. (Folia Cardiol. 2000; 7: 253-259)

Abstract


Samorozprężalne stenty wieńcowe
Przedstawiono trzy zabiegi implantacji stentu samorozprężalnego RADIUS® (Boston Scientific, Scimed). W pierwszym z nich implantacja była poprzedzona predylatacją, natomiast w pozostałych zastosowano technikę bezpośrednią. W dwóch pierwszych przypadkach osiągnięto pełny sukces, pokrywając całe zwężenia oraz uzyskując znamienny przyrost światła naczynia. Przebieg trzeciego zabiegu u chorego z ciasnym zwężeniem oraz jego dystalnym umiejscowieniem uwidocznił niebezpieczeństwo związane z brakiem predylatacji, co zaowocowało jedynie częściowym pokryciem zwężenia stentem. Niepowikłany przebieg kliniczny u opisywanych chorych oraz dobry wynik rokują dużą skuteczność stentu RADIUS®. (Folia Cardiol. 2000; 7: 253-259)
Get Citation

Keywords

samorozprężalne stenty wieńcowe

About this article
Title

Samorozprężalne stenty wieńcowe - przyszłość czy przeszłość przezskórnej rewaskularyzacji serca? Doświadczenia własne ze stentami Radius®

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 7, No 3 (2000): Folia Cardiologica

Pages

253-260

Published online

2000-09-19

Page views

382

Article views/downloads

1469

Bibliographic record

Folia Cardiol 2000;7(3):253-260.

Keywords

samorozprężalne stenty wieńcowe

Authors

Robert Gil
Sebastian Ciuka
Rafał Żurawski
Tomasz Pawłowski
Artur Krzywkowski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl