Vol 7, No 3 (2000): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-09-19
Get Citation

Zastosowanie stymulacji dwujamowej w leczeniu kardiomiopatii rozstrzeniowej - opis dwóch przypadków

Alicja Dąbrowska-Kugacka, Ewa Lewicka-Nowak i Grażyna Świątecka
Folia Cardiol 2000;7(3):237-244.
Vol 7, No 3 (2000): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-09-19

Abstract


Stymulacja DDD w kardiomiopatii rozstrzeniowej
Przedstawiono historię choroby dwóch pacjentów z kardiomiopatią rozstrzeniową (DCM) w krańcowym stadium niewydolności serca, u których dzięki implantacji stymulatora typu DDD i zaprogramowaniu najkorzystniejszego opóźnienia przedsionkowo-komorowego (AV delay) uzyskano istotną poprawę kliniczną i hemodynamiczną. U obu chorych wskazaniem do wszczepienia stymulatora były zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego, a nie leczenie niewydolności serca, jednak to właśnie stymulacja poprawiła synchronizację skurczu przedsionków i komór, wydłużając czas napełniania lewej komory i niwelując rozkurczową niedomykalność zastawki mitralnej. Przedstawione historie choroby potwierdzają znaczenie dopełnienia przedsionkowego u chorych z DCM i podkreślają rolę ustawiania odpowiedniego AVD pod kontrolą echokardiografii dopplerowskiej. (Folia Cardiol. 2000; 7: 237-245)

Abstract


Stymulacja DDD w kardiomiopatii rozstrzeniowej
Przedstawiono historię choroby dwóch pacjentów z kardiomiopatią rozstrzeniową (DCM) w krańcowym stadium niewydolności serca, u których dzięki implantacji stymulatora typu DDD i zaprogramowaniu najkorzystniejszego opóźnienia przedsionkowo-komorowego (AV delay) uzyskano istotną poprawę kliniczną i hemodynamiczną. U obu chorych wskazaniem do wszczepienia stymulatora były zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego, a nie leczenie niewydolności serca, jednak to właśnie stymulacja poprawiła synchronizację skurczu przedsionków i komór, wydłużając czas napełniania lewej komory i niwelując rozkurczową niedomykalność zastawki mitralnej. Przedstawione historie choroby potwierdzają znaczenie dopełnienia przedsionkowego u chorych z DCM i podkreślają rolę ustawiania odpowiedniego AVD pod kontrolą echokardiografii dopplerowskiej. (Folia Cardiol. 2000; 7: 237-245)
Get Citation

Keywords

kardiomiopatia rozstrzeniowa; stymulacja dwujamowa; opóźnienie przedsionkowo-komorowe; echokardiografia dopplerowska

About this article
Title

Zastosowanie stymulacji dwujamowej w leczeniu kardiomiopatii rozstrzeniowej - opis dwóch przypadków

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 7, No 3 (2000): Folia Cardiologica

Pages

237-244

Published online

2000-09-19

Page views

410

Bibliographic record

Folia Cardiol 2000;7(3):237-244.

Keywords

kardiomiopatia rozstrzeniowa
stymulacja dwujamowa
opóźnienie przedsionkowo-komorowe
echokardiografia dopplerowska

Authors

Alicja Dąbrowska-Kugacka
Ewa Lewicka-Nowak i Grażyna Świątecka

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl