open access

Vol 7, No 3 (2000): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-09-19
Get Citation

Wpływ struktury blaszki miażdżycowej na wielkość i kształt światła naczynia bezpośrednio po implantacji stentu

Adam Sukiennik, Jacek Kubica, Robert Gil
Folia Cardiol 2000;7(3):225-235.

open access

Vol 7, No 3 (2000): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-09-19

Abstract


Wpływ struktury blaszki miażdżycowej na wyniki implantacji stentu
Cel pracy:
Analiza wpływu wewnętrznej morfologii blaszki miażdżycowej na wielkość i kształt światła tętnicy wieńcowej bezpośrednio po implantacji stentu dokonana na podstawie ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS).
Materiał i metody: Badanie IVUS wykonano u 28 chorych w wieku 3-77 lat (śr. 57 ± 11 lat), którym łącznie wszczepiono 31 stentów z powodu objawowej choroby niedokrwiennej serca. Badanie IVUS wykonano po wszczepieniu stentu. Ultrasonograficznej analizie jakościowej i ilościowej poddano 85 segmentów tętnic wieńcowych zaopatrzonych w stent.
Wyniki: Przyjęte kryteria najkorzystniejszego wszczepienia stentu zostały spełnione u wszystkich pacjentów. Na podstawie badania IVUS 30 (35%) zmian miażdżycowych sklasyfikowano jako blaszki miękkie, 33 (39%) - jako blaszki mieszane, a 22 (26%) - jako blaszki twarde. Pole powierzchni przekroju poprzecznego światła stentu było większe w grupie segmentów z blaszkami miękkimi w porównaniu z segmentami z blaszkami twardymi, jednak różnice nie osiągnęły poziomu istotności statystycznej (8,67 ± 2,4 vs 7,41 ± 2,1; p = 0,0575). Wskaźnik kolistości stentu był niższy w grupie segmentów z blaszkami twardymi w porównaniu z segmentami z blaszkami miękkimi (0,823 ± 0,09 vs 0,909 ± 0,07; p < 0,001). Względna wielkość blaszki miażdżycowej po wszczepieniu stentu była większa w segmentach z blaszkami twardymi niż w segmentach z blaszkami miękkimi (62,69 ± 8,94 vs 52,46 ± 13,97; p < 0,01).
Wnioski: Bezpośrednie wyniki implantacji stentu do tętnicy wieńcowej zależą od struktury blaszki miażdżycowej w obrębie zaopatrywanego odcinka naczynia. Najlepsze wyniki implantacji stentu uzyskuje się w segmentach tętnic wieńcowych z miękką blaszką miażdżycową, a najgorsze - w segmentach z twardą blaszką miażdżycową. Uzyskanie większego pola powierzchni przekroju poprzecznego światła stentu i mniejszej względnej wielkości rezydualnej blaszki miażdżycowej zwykle wiąże się z uzyskaniem wyższego wskaźnika kolistości stentu. Kształt światła naczynia w obrębie stentu zależy od struktury blaszki miażdżycowej - światło jest bardziej koliste w segmentach z blaszką miękką, a mniej koliste w segmentach z blaszką twardą. (Folia Cardiol. 2000; 7: 225-235)

Abstract


Wpływ struktury blaszki miażdżycowej na wyniki implantacji stentu
Cel pracy:
Analiza wpływu wewnętrznej morfologii blaszki miażdżycowej na wielkość i kształt światła tętnicy wieńcowej bezpośrednio po implantacji stentu dokonana na podstawie ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS).
Materiał i metody: Badanie IVUS wykonano u 28 chorych w wieku 3-77 lat (śr. 57 ± 11 lat), którym łącznie wszczepiono 31 stentów z powodu objawowej choroby niedokrwiennej serca. Badanie IVUS wykonano po wszczepieniu stentu. Ultrasonograficznej analizie jakościowej i ilościowej poddano 85 segmentów tętnic wieńcowych zaopatrzonych w stent.
Wyniki: Przyjęte kryteria najkorzystniejszego wszczepienia stentu zostały spełnione u wszystkich pacjentów. Na podstawie badania IVUS 30 (35%) zmian miażdżycowych sklasyfikowano jako blaszki miękkie, 33 (39%) - jako blaszki mieszane, a 22 (26%) - jako blaszki twarde. Pole powierzchni przekroju poprzecznego światła stentu było większe w grupie segmentów z blaszkami miękkimi w porównaniu z segmentami z blaszkami twardymi, jednak różnice nie osiągnęły poziomu istotności statystycznej (8,67 ± 2,4 vs 7,41 ± 2,1; p = 0,0575). Wskaźnik kolistości stentu był niższy w grupie segmentów z blaszkami twardymi w porównaniu z segmentami z blaszkami miękkimi (0,823 ± 0,09 vs 0,909 ± 0,07; p < 0,001). Względna wielkość blaszki miażdżycowej po wszczepieniu stentu była większa w segmentach z blaszkami twardymi niż w segmentach z blaszkami miękkimi (62,69 ± 8,94 vs 52,46 ± 13,97; p < 0,01).
Wnioski: Bezpośrednie wyniki implantacji stentu do tętnicy wieńcowej zależą od struktury blaszki miażdżycowej w obrębie zaopatrywanego odcinka naczynia. Najlepsze wyniki implantacji stentu uzyskuje się w segmentach tętnic wieńcowych z miękką blaszką miażdżycową, a najgorsze - w segmentach z twardą blaszką miażdżycową. Uzyskanie większego pola powierzchni przekroju poprzecznego światła stentu i mniejszej względnej wielkości rezydualnej blaszki miażdżycowej zwykle wiąże się z uzyskaniem wyższego wskaźnika kolistości stentu. Kształt światła naczynia w obrębie stentu zależy od struktury blaszki miażdżycowej - światło jest bardziej koliste w segmentach z blaszką miękką, a mniej koliste w segmentach z blaszką twardą. (Folia Cardiol. 2000; 7: 225-235)
Get Citation

Keywords

stenty; ultrasonografia wewnątrznaczyniowa

About this article
Title

Wpływ struktury blaszki miażdżycowej na wielkość i kształt światła naczynia bezpośrednio po implantacji stentu

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 7, No 3 (2000): Folia Cardiologica

Pages

225-235

Published online

2000-09-19

Page views

420

Article views/downloads

838

Bibliographic record

Folia Cardiol 2000;7(3):225-235.

Keywords

stenty
ultrasonografia wewnątrznaczyniowa

Authors

Adam Sukiennik
Jacek Kubica
Robert Gil

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl