open access

Vol 7, No 3 (2000): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-09-19
Get Citation

Wpływ przezskórnej komisurotomii mitralnej na współistniejącą niedomykalność aortalną. Ocena echokardiograficzno-dopplerowska

Ewa Łastowiecka, Marek Konka, Wanda Rydlewska-Sadowska, Witold Rużyłło
Folia Cardiol 2000;7(3):221-224.

open access

Vol 7, No 3 (2000): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-09-19

Abstract


Wpływ przezskórnej komisurotomii mitralnej na niedomykalność aortalną
Cel pracy:
Bezpośrednia i odległa ocena wpływu przezskórnej komisurotomii mitralnej (PMC) na towarzyszącą niedomykalność aortalną.
Materiał i metody: U 28 chorych (24 kobiet i 4 mężczyzn) w wieku 46 ± 7 lat 1 dzień przed (I), 1 dzień po (II) i 23 ± 13 miesięcy (III) po komisurotomii mitralnej za pomocą badania echokardiograficznego metodą Dopplera oceniano: maksymalny i średni gradient mitralny (Gmax, Gmean), powierzchnię ujścia zastawki dwudzielnej (MVA), wymiar końcoworozkurczowy lewej komory (LVEDD), frakcję wyrzutową lewej komory (EF), objętość aortalnej fali zwrotnej (RV) i ciśnienie końcoworozkurczowe lewej komory (LVEDP). W analizie statystycznej zastosowano test Studenta dla par powiązanych.
Wyniki:U wszystkich chorych zabieg przezskórnego rozszerzenia zastawki był skuteczny. Gradienty mitralne - maksymalny i średni - uległy istotnemu obniżeniu (p < 0,00001), a MVA - zwiększeniu (p < 0,00001). Różnica LVEDD między pierwszym i drugim badaniem była znacząca statystycznie (p < 0,03), lecz w obserwacji odległej stała się nieistotna. Objętość aortalna fali zwrotnej bezpośrednio po PMC i w obserwacji odległej uległa zwiększeniu (p < 0,03), natomiast LVEDP wzrosło istotnie jedynie bezpośrednio po zabiegu (p < 0,00001).
Wnioski: U chorych ze współistniejącą niedomykalnością aortalną skuteczne leczenie zwężenia zastawki mitralnej metodą przezskórnej komisurotomii powoduje bezpośrednio po zabiegu niewielkie, lecz statystycznie istotne, zwiększenie wymiaru końcoworozkurczowego lewej komory serca, podwyższenie jej ciśnienia końcoworozkurczowego i zwiększenie objętości aortalnej fali zwrotnej. W obserwacji odległej wzrost wymiaru końcoworozkurczowego lewej komory serca i jej ciśnienia końcoworozkurczowego są nieistotne, pomimo utrzymującego się zwiększenia objętości aortalnej fali zwrotnej. (Folia Cardiol. 2000; 7: 221-224)

Abstract


Wpływ przezskórnej komisurotomii mitralnej na niedomykalność aortalną
Cel pracy:
Bezpośrednia i odległa ocena wpływu przezskórnej komisurotomii mitralnej (PMC) na towarzyszącą niedomykalność aortalną.
Materiał i metody: U 28 chorych (24 kobiet i 4 mężczyzn) w wieku 46 ± 7 lat 1 dzień przed (I), 1 dzień po (II) i 23 ± 13 miesięcy (III) po komisurotomii mitralnej za pomocą badania echokardiograficznego metodą Dopplera oceniano: maksymalny i średni gradient mitralny (Gmax, Gmean), powierzchnię ujścia zastawki dwudzielnej (MVA), wymiar końcoworozkurczowy lewej komory (LVEDD), frakcję wyrzutową lewej komory (EF), objętość aortalnej fali zwrotnej (RV) i ciśnienie końcoworozkurczowe lewej komory (LVEDP). W analizie statystycznej zastosowano test Studenta dla par powiązanych.
Wyniki:U wszystkich chorych zabieg przezskórnego rozszerzenia zastawki był skuteczny. Gradienty mitralne - maksymalny i średni - uległy istotnemu obniżeniu (p < 0,00001), a MVA - zwiększeniu (p < 0,00001). Różnica LVEDD między pierwszym i drugim badaniem była znacząca statystycznie (p < 0,03), lecz w obserwacji odległej stała się nieistotna. Objętość aortalna fali zwrotnej bezpośrednio po PMC i w obserwacji odległej uległa zwiększeniu (p < 0,03), natomiast LVEDP wzrosło istotnie jedynie bezpośrednio po zabiegu (p < 0,00001).
Wnioski: U chorych ze współistniejącą niedomykalnością aortalną skuteczne leczenie zwężenia zastawki mitralnej metodą przezskórnej komisurotomii powoduje bezpośrednio po zabiegu niewielkie, lecz statystycznie istotne, zwiększenie wymiaru końcoworozkurczowego lewej komory serca, podwyższenie jej ciśnienia końcoworozkurczowego i zwiększenie objętości aortalnej fali zwrotnej. W obserwacji odległej wzrost wymiaru końcoworozkurczowego lewej komory serca i jej ciśnienia końcoworozkurczowego są nieistotne, pomimo utrzymującego się zwiększenia objętości aortalnej fali zwrotnej. (Folia Cardiol. 2000; 7: 221-224)
Get Citation

Keywords

niedomykalność aortalna; przezskórna komisurotomia mitralna

About this article
Title

Wpływ przezskórnej komisurotomii mitralnej na współistniejącą niedomykalność aortalną. Ocena echokardiograficzno-dopplerowska

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 7, No 3 (2000): Folia Cardiologica

Pages

221-224

Published online

2000-09-19

Page views

395

Article views/downloads

845

Bibliographic record

Folia Cardiol 2000;7(3):221-224.

Keywords

niedomykalność aortalna
przezskórna komisurotomia mitralna

Authors

Ewa Łastowiecka
Marek Konka
Wanda Rydlewska-Sadowska
Witold Rużyłło

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl