Vol 7, No 3 (2000): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-09-19
Get Citation

Przydatność analizy szerokości załamka P oraz rejestracji przełykowego potencjału przedsionkowego w ocenie zaburzeń przewodzenia w przedsionkach

Andrzej Kutarski, Maciej Wójcik, Piotr Ruciński
Folia Cardiol 2000;7(3):203-220.
Vol 7, No 3 (2000): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-09-19

Abstract


Rozpoznawanie zaburzeń przewodzenia w przedsionkach
Cel pracy:
Stymulacja dwuprzedsionkowa stanowi nową opcję terapeutyczną dla pacjentów z zaburzeniami przewodzenia śródprzedsionkowego i uporczywymi arytmiami przedsionkowymi. Dwuprzedsionkowy układ stymulujący oferuje możliwość rejestracji aktywacji obu przedsionków, lecz ta nieinwazyjna technika nie była dotychczas wykorzystywana do oceny przewodzenia międzyprzedsionkowego.
Część I. Materiał i metody: Celem oceny jej wiarygodności u 14 pacjentów taką samą techniką dokonano jednoczesnej rejestracji potencjałów lewoprzedsionkowych z zatoki wieńcowej i przełyku wykorzystując stymulator (implantowany i zewnętrzny) oraz programator dla ich przetworzenia i rejestracji. Wyniki: Badania wykazały istotną zgodność wyników czasu przewodzenia międzyprzedsionkowego (początek załamka P - początek lewoprzedsionkowej fali A) i czasu aktywacji przedsionków (początek P - koniec lewoprzedsionkowej fali A) wyliczonych z zapisów dokonanych oboma metodami i potwierdziły przydatność zapisów z zatoki wieńcowej uzyskiwanych drogą telemetrii z implantowanego układu stymulującego.
Część II. Materiał i metody: W drugiej części pracy u 421 pacjentów oceniono przydatność analizy szerokości załamka P dla rozpoznawania zaburzeń przewodzenia międzyprzedsionkowego. Podczas rutynowej kontroli stymulatora dokonano jednoczasowej rejestracji EKG i potencjałów przedsionkowych (techniką telemetrii z implantowanego układu stymulującego).
Wyniki i wnioski: Badania wykazały, że początek aktywacji tylnej ściany lewego przedsionka rozpoczyna się około 20 ms przed końcem załamka P; koniec zaś pobudzenia lewego przedsionka (rejestrowany z tego miejsca) ma miejsce około 50 ms po zakończeniu załamka P (końcowa część aktywacji lewego przedsionka nie może być oceniana w klasycznym EKG). Pomimo tego stwierdzono istnienie (istotnej) korelacji pomiędzy szerokością załamka P (w II lub III odprowadzeniu) i wartościami czasu przewodzenia międzyprzedsionkowego (r = 0,37) i szerokością załamka P i wartościami czasu aktywacji przedsionków (r = 0,43). Szczegółowa analiza uzyskanych wyników wykazała znikomy odsetek wyników fałszywie dodatnich przy rozpoznawaniu zaburzeń przewodzenia międzyprzedsionkowego na podstawie oceny załamka P; wykazała jednak ryzyko uzyskania wyników fałszywie ujemnych (czułość metody w granicach 80 %). W przypadku wątpliwości diagnostycznych - rejestracja przedsionkowych potencjałów przełykowych wydaje się najprostszym rozwiązaniem. (Folia Cardiol. 2000; 7: 203-220)

Abstract


Rozpoznawanie zaburzeń przewodzenia w przedsionkach
Cel pracy:
Stymulacja dwuprzedsionkowa stanowi nową opcję terapeutyczną dla pacjentów z zaburzeniami przewodzenia śródprzedsionkowego i uporczywymi arytmiami przedsionkowymi. Dwuprzedsionkowy układ stymulujący oferuje możliwość rejestracji aktywacji obu przedsionków, lecz ta nieinwazyjna technika nie była dotychczas wykorzystywana do oceny przewodzenia międzyprzedsionkowego.
Część I. Materiał i metody: Celem oceny jej wiarygodności u 14 pacjentów taką samą techniką dokonano jednoczesnej rejestracji potencjałów lewoprzedsionkowych z zatoki wieńcowej i przełyku wykorzystując stymulator (implantowany i zewnętrzny) oraz programator dla ich przetworzenia i rejestracji. Wyniki: Badania wykazały istotną zgodność wyników czasu przewodzenia międzyprzedsionkowego (początek załamka P - początek lewoprzedsionkowej fali A) i czasu aktywacji przedsionków (początek P - koniec lewoprzedsionkowej fali A) wyliczonych z zapisów dokonanych oboma metodami i potwierdziły przydatność zapisów z zatoki wieńcowej uzyskiwanych drogą telemetrii z implantowanego układu stymulującego.
Część II. Materiał i metody: W drugiej części pracy u 421 pacjentów oceniono przydatność analizy szerokości załamka P dla rozpoznawania zaburzeń przewodzenia międzyprzedsionkowego. Podczas rutynowej kontroli stymulatora dokonano jednoczasowej rejestracji EKG i potencjałów przedsionkowych (techniką telemetrii z implantowanego układu stymulującego).
Wyniki i wnioski: Badania wykazały, że początek aktywacji tylnej ściany lewego przedsionka rozpoczyna się około 20 ms przed końcem załamka P; koniec zaś pobudzenia lewego przedsionka (rejestrowany z tego miejsca) ma miejsce około 50 ms po zakończeniu załamka P (końcowa część aktywacji lewego przedsionka nie może być oceniana w klasycznym EKG). Pomimo tego stwierdzono istnienie (istotnej) korelacji pomiędzy szerokością załamka P (w II lub III odprowadzeniu) i wartościami czasu przewodzenia międzyprzedsionkowego (r = 0,37) i szerokością załamka P i wartościami czasu aktywacji przedsionków (r = 0,43). Szczegółowa analiza uzyskanych wyników wykazała znikomy odsetek wyników fałszywie dodatnich przy rozpoznawaniu zaburzeń przewodzenia międzyprzedsionkowego na podstawie oceny załamka P; wykazała jednak ryzyko uzyskania wyników fałszywie ujemnych (czułość metody w granicach 80 %). W przypadku wątpliwości diagnostycznych - rejestracja przedsionkowych potencjałów przełykowych wydaje się najprostszym rozwiązaniem. (Folia Cardiol. 2000; 7: 203-220)
Get Citation

Keywords

zaburzenia przewodzenia międzyprzedsionkowego; szerokość załamka P; przełykowy potencjał przedsionkowy

About this article
Title

Przydatność analizy szerokości załamka P oraz rejestracji przełykowego potencjału przedsionkowego w ocenie zaburzeń przewodzenia w przedsionkach

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 7, No 3 (2000): Folia Cardiologica

Pages

203-220

Published online

2000-09-19

Page views

540

Bibliographic record

Folia Cardiol 2000;7(3):203-220.

Keywords

zaburzenia przewodzenia międzyprzedsionkowego
szerokość załamka P
przełykowy potencjał przedsionkowy

Authors

Andrzej Kutarski
Maciej Wójcik
Piotr Ruciński

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl