open access

Vol 7, No 3 (2000): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-09-19
Get Citation

Wpływ hormonalnej terapii zastępczej prowadzonej drogą przezskórną na profil lipidowy, dolegliwości okresu menopauzalnego oraz wynik próby wysiłkowej u kobiet z chorobą niedokrwienną serca w okresie pomenopauzalnym

Anna Baczyńska
DOI: 10.5603/cj.22558
·
Folia Cardiol 2000;7(3):171-180.

open access

Vol 7, No 3 (2000): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-09-19

Abstract


Wstęp: Metaanalizy wielkich badań klinicznych dowodzą, że hormonalna terapia zastępcza (HTZ) w okresie pomenopauzalnym zmniejsza ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego o około 40%, jednak prawdopodobnie korzyści z tego leczenia są większe u kobiet z chorobą niedokrwienną serca niż u kobiet, u których estrogeny były stosowane w prewencji pierwotnej.
Cel pracy: Ocena wpływu stosowanej przez rok przezskórnej HTZ na wybrane parametry elektrokardiograficznej próby wysiłkowej, profil lipidowy i poziom fibrynogenu we krwi oraz nasilenie dolegliwości okresu przejściowego u kobiet z chorobą niedokrwienną serca będących w okresie pomenopauzalnym.
Materiał i metody: Badanie objęło 30 kobiet w okresie pomenopauzalnym z rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca, u których rozpoczęto hormonalną terapię zastępczą metodą przezskórną. Grupę kontrolną stanowiło 26 chorych, u których nie zastosowano HTZ. W obydwu grupach 2-krotnie (wyjściowo oraz po roku obserwacji) wykonywano próbę wysiłkową na bieżni ruchomej, oceniano profil lipidowy oraz poziom fibrynogenu we krwi, masę ciała, wskaźnik masy ciała, wartość ciśnienia tętniczego oraz obliczano wskaźnik nasilenia dolegliwości okresu menopauzalnego według Kuppermana.
Wyniki: W trakcie rocznego stosowania HTZ w grupie badanej doszło do poprawy wszystkich parametrów próby wysiłkowej (poza wartością produktu podwójnego), poprawy parametrów profilu lipidowego (poza poziomem trójglicerydów), zmniejszenia dolegliwości okresu menopauzalnego według wskaźnika Kuppermana. Nie zmienił się poziom fibrynogenu we krwi chorych z grupy badanej, nie wzrosła wartość ciśnienia tętniczego oraz masy ciała. Podobnych zmian nie zaobserwowano u chorych z grupy kontrolnej.
Wnioski: Skojarzona hormonalna terapia zastępcza prowadzona drogą przezskórną w okresie pomenopauzalnym u kobiet z chorobą niedokrwienną serca przyczynia się do poprawy parametrów profilu lipidowego, parametrów próby wysiłkowej oraz pozytywnie wpływa na dolegliwości okresu menopauzalnego.

Abstract


Wstęp: Metaanalizy wielkich badań klinicznych dowodzą, że hormonalna terapia zastępcza (HTZ) w okresie pomenopauzalnym zmniejsza ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego o około 40%, jednak prawdopodobnie korzyści z tego leczenia są większe u kobiet z chorobą niedokrwienną serca niż u kobiet, u których estrogeny były stosowane w prewencji pierwotnej.
Cel pracy: Ocena wpływu stosowanej przez rok przezskórnej HTZ na wybrane parametry elektrokardiograficznej próby wysiłkowej, profil lipidowy i poziom fibrynogenu we krwi oraz nasilenie dolegliwości okresu przejściowego u kobiet z chorobą niedokrwienną serca będących w okresie pomenopauzalnym.
Materiał i metody: Badanie objęło 30 kobiet w okresie pomenopauzalnym z rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca, u których rozpoczęto hormonalną terapię zastępczą metodą przezskórną. Grupę kontrolną stanowiło 26 chorych, u których nie zastosowano HTZ. W obydwu grupach 2-krotnie (wyjściowo oraz po roku obserwacji) wykonywano próbę wysiłkową na bieżni ruchomej, oceniano profil lipidowy oraz poziom fibrynogenu we krwi, masę ciała, wskaźnik masy ciała, wartość ciśnienia tętniczego oraz obliczano wskaźnik nasilenia dolegliwości okresu menopauzalnego według Kuppermana.
Wyniki: W trakcie rocznego stosowania HTZ w grupie badanej doszło do poprawy wszystkich parametrów próby wysiłkowej (poza wartością produktu podwójnego), poprawy parametrów profilu lipidowego (poza poziomem trójglicerydów), zmniejszenia dolegliwości okresu menopauzalnego według wskaźnika Kuppermana. Nie zmienił się poziom fibrynogenu we krwi chorych z grupy badanej, nie wzrosła wartość ciśnienia tętniczego oraz masy ciała. Podobnych zmian nie zaobserwowano u chorych z grupy kontrolnej.
Wnioski: Skojarzona hormonalna terapia zastępcza prowadzona drogą przezskórną w okresie pomenopauzalnym u kobiet z chorobą niedokrwienną serca przyczynia się do poprawy parametrów profilu lipidowego, parametrów próby wysiłkowej oraz pozytywnie wpływa na dolegliwości okresu menopauzalnego.
Get Citation

Keywords

hormonalna terapia zastępcza; estrogeny; choroba niedokrwienna serca u kobiet; okres pomenopauzalny

About this article
Title

Wpływ hormonalnej terapii zastępczej prowadzonej drogą przezskórną na profil lipidowy, dolegliwości okresu menopauzalnego oraz wynik próby wysiłkowej u kobiet z chorobą niedokrwienną serca w okresie pomenopauzalnym

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 7, No 3 (2000): Folia Cardiologica

Pages

171-180

Published online

2000-09-19

Page views

582

Article views/downloads

1194

DOI

10.5603/cj.22558

Bibliographic record

Folia Cardiol 2000;7(3):171-180.

Keywords

hormonalna terapia zastępcza
estrogeny
choroba niedokrwienna serca u kobiet
okres pomenopauzalny

Authors

Anna Baczyńska

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl