Vol 8, No 1 (2001): Folia Cardiologica
Sprawozdania
Published online: 2000-12-05

open access

Page views 475
Article views/downloads 856
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Sprawozdanie z Sesji Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, IV Zjazd PTK, Wrocław, 28 września 2000 r.

Marek Maciejewski
Folia Cardiol 2001;8(1):79-79.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file