open access

Vol 8, No 1 (2001): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-12-05
Get Citation

Leczenie zachowawcze jatrogennych tętniaków rzekomych tętnicy udowej

Ewa Śmigielska-Stolarczyk
Folia Cardiol 2001;8(1):73-77.

open access

Vol 8, No 1 (2001): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-12-05

Abstract

Jatrogenne tętniaki rzekome tętnicy udowej
Cel pracy: Sprawdzenie skuteczności leczenia jatrogennych tętniaków rzekomych tętnicy udowej metodą ultrasonograficznie monitorowanego ucisku.
Materiał i metody: Dziesięciu pacjentów badanych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Gdańsku z powodu tętniaka rzekomego tętnicy udowej po cewnikowaniu poddano leczeniu zachowawczemu za pomocą ultrasonograficznie monitorowanego ucisku sondą.
Wyniki: U 9 pacjentów uzyskano zamknięcie tętniaka. U jednego chorego, następnego dnia po skutecznej kompresji, wystąpiła zakrzepica żyły udowej. Innych powikłań nie obserwowano.
Wnioski: Metoda leczenia jatrogennych tętniaków rzekomych tętnicy udowej za pomocą ultrasonograficznie monitorowanego ucisku jest prosta, skuteczna i tania. (Folia Cardiol. 2001; 8: 73–77)

Abstract

Jatrogenne tętniaki rzekome tętnicy udowej
Cel pracy: Sprawdzenie skuteczności leczenia jatrogennych tętniaków rzekomych tętnicy udowej metodą ultrasonograficznie monitorowanego ucisku.
Materiał i metody: Dziesięciu pacjentów badanych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Gdańsku z powodu tętniaka rzekomego tętnicy udowej po cewnikowaniu poddano leczeniu zachowawczemu za pomocą ultrasonograficznie monitorowanego ucisku sondą.
Wyniki: U 9 pacjentów uzyskano zamknięcie tętniaka. U jednego chorego, następnego dnia po skutecznej kompresji, wystąpiła zakrzepica żyły udowej. Innych powikłań nie obserwowano.
Wnioski: Metoda leczenia jatrogennych tętniaków rzekomych tętnicy udowej za pomocą ultrasonograficznie monitorowanego ucisku jest prosta, skuteczna i tania. (Folia Cardiol. 2001; 8: 73–77)
Get Citation

Keywords

powikłania angiografii; urazy tętnic; tętniak tętnicy udowej; jatrogenne tętniaki rzekome

About this article
Title

Leczenie zachowawcze jatrogennych tętniaków rzekomych tętnicy udowej

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 8, No 1 (2001): Folia Cardiologica

Pages

73-77

Published online

2000-12-05

Page views

438

Article views/downloads

978

Bibliographic record

Folia Cardiol 2001;8(1):73-77.

Keywords

powikłania angiografii
urazy tętnic
tętniak tętnicy udowej
jatrogenne tętniaki rzekome

Authors

Ewa Śmigielska-Stolarczyk

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl