open access

Vol 8, No 1 (2001): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-12-05
Get Citation

Kinaza kreatynowa — wskaźnik dostarczonej energii RF

Jacek Bednarek, Jacek Szczepkowski i Jacek Lelakowski
DOI: 10.5603/cj.22529
·
Folia Cardiol 2001;8(1):61-64.

open access

Vol 8, No 1 (2001): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-12-05

Abstract

Kinaza kreatynowa po ablacji RF
Cel pracy: Ocena korelacji między poablacyjnymi zmianami stężenia w surowicy kinazy kreatyny (CK, creatine kinase), aminotransferazy asparginianowej (GOT, AspAT) i alaninowej (GPT, AlAT) a wartością użytej energii prądu o częstotliwości fal radiowych (RF) a także miejscem aplikacji energii.
Materiał i metody: U 30 pacjentów (15 kobiet, 15 mężczyzn), w wieku 18–72 lat, średni wiek 46 lat, wykonano ablację RF (WPW A 15, WPW B 2, AVNRT 6, AF/AFl 6, VT 1). Uśrednione wartości parametrów ablacyjnych: ilość aplikacji 18, całkowity czas aplikacji 648 s, całkowita użyta energia 14354 J, temperatura 60°C. Osoczowe stężenie enzymów mierzono przed ablacją i rano następnego dnia.
Wyniki: Stwierdzono istotną statystycznie korelację między wzrostem CK a parametrami dostarczonej energii RF. Stężenie GOT również wzrosło, lecz nieistotnie. Wzrost GPT nie wykazał korelacji. Nie stwierdzono istotnej różnicy we wzroście CK między przypadkami aplikacji w prawym przedsionku i prawej komorze oraz w lewym przedsionku i lewej komorze. Natomiast statystycznie istotna różnica w poablacyjnym wzroście CK (p < 0,05) wystąpiła między przypadkami lewo- i prawostronnych aplikacji RF, co prawdopodobnie pozostaje w związku z prawie 2-krotnie większą dawką energii aplikowanej po stronie lewej.
Wniosek: Stężenie CK wzrasta proporcjonalnie do wartości energii RF dostarczonej w czasie ablacji. (Folia Cardiol. 2001; 8: 61–64)

Abstract

Kinaza kreatynowa po ablacji RF
Cel pracy: Ocena korelacji między poablacyjnymi zmianami stężenia w surowicy kinazy kreatyny (CK, creatine kinase), aminotransferazy asparginianowej (GOT, AspAT) i alaninowej (GPT, AlAT) a wartością użytej energii prądu o częstotliwości fal radiowych (RF) a także miejscem aplikacji energii.
Materiał i metody: U 30 pacjentów (15 kobiet, 15 mężczyzn), w wieku 18–72 lat, średni wiek 46 lat, wykonano ablację RF (WPW A 15, WPW B 2, AVNRT 6, AF/AFl 6, VT 1). Uśrednione wartości parametrów ablacyjnych: ilość aplikacji 18, całkowity czas aplikacji 648 s, całkowita użyta energia 14354 J, temperatura 60°C. Osoczowe stężenie enzymów mierzono przed ablacją i rano następnego dnia.
Wyniki: Stwierdzono istotną statystycznie korelację między wzrostem CK a parametrami dostarczonej energii RF. Stężenie GOT również wzrosło, lecz nieistotnie. Wzrost GPT nie wykazał korelacji. Nie stwierdzono istotnej różnicy we wzroście CK między przypadkami aplikacji w prawym przedsionku i prawej komorze oraz w lewym przedsionku i lewej komorze. Natomiast statystycznie istotna różnica w poablacyjnym wzroście CK (p < 0,05) wystąpiła między przypadkami lewo- i prawostronnych aplikacji RF, co prawdopodobnie pozostaje w związku z prawie 2-krotnie większą dawką energii aplikowanej po stronie lewej.
Wniosek: Stężenie CK wzrasta proporcjonalnie do wartości energii RF dostarczonej w czasie ablacji. (Folia Cardiol. 2001; 8: 61–64)
Get Citation

Keywords

kinaza kreatynowa; ablacja

About this article
Title

Kinaza kreatynowa — wskaźnik dostarczonej energii RF

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 8, No 1 (2001): Folia Cardiologica

Pages

61-64

Published online

2000-12-05

Page views

466

Article views/downloads

1694

DOI

10.5603/cj.22529

Bibliographic record

Folia Cardiol 2001;8(1):61-64.

Keywords

kinaza kreatynowa
ablacja

Authors

Jacek Bednarek
Jacek Szczepkowski i Jacek Lelakowski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl