open access

Vol 8, No 1 (2001): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-12-05
Get Citation

Zastosowanie elektroencefalografii w diagnostyce omdleń wazowagalnych

Jarosław Jurowiecki, Dariusz Kozłowski, Janusz Jakitowicz, Edward Koźluk, Wojciech Krupa, Ewa Szufladowicz, Zbigniew Nowicki i Grażyna Świątecka
Folia Cardiol 2001;8(1):33-40.

open access

Vol 8, No 1 (2001): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-12-05

Abstract

Elektroencefalografia w diagnostyce omdleń
Wstęp: Diagnostyka omdleń wazowagalnych (VVS, vasovagal syncope) wymaga wielodyscyplinarnego podejścia. Ocenia się, że pomimo postępu wiedzy i techniki medycznej u ok. 40–50% chorych nadal nie udaje się ustalić przyczyny omdleń. Celem naszej pracy była ocena przydatności monitorowania elektroencefalograficznego (EEG) pacjenta w czasie standardowo wykonywanego testu pochyleniowego (HUTT, head-up tilt test). Ponadto chcieliśmy określić mechanizmy mózgowe podczas omdleń wazowagalnych i usystematyzować zmiany obserwowane w EEG w czasie ich wystąpienia.
Materiał i metody: Badaniem objęto grupę 17 chorych (8M, 9K), w wieku 16–77 lat (34,4 ± 18,1), u których w wywiadzie stwierdzano nawracające incydenty omdleń. W czasie standardowo wykonywanego HUTT (60°/45 min), z ewentualnym użyciem 0,25 mg nitrogliceryny (60°/20 min), monitorowano zapis EEG. Test pochyleniowy poprzedzało szczegółowe badanie przedmiotowe, podmiotowe oraz badania dodatkowe w celu wykluczenia kardiologicznych, neurologicznych lub metabolicznych przyczyn omdleń.
Wyniki: U 8 (47%) pacjentów wystąpiło omdlenie wazowagalne. U 2 chorych rozpoznano kardiodepresyjny zespół wazowagalny, u 2 — wazodepresyjny, a u 4 — zespół mieszany. U wszystkich, u których w czasie HUTT wystąpiło omdlenie zarejestrowano zmiany czynności bioelektrycznej mózgu w zapisie EEG. Początkowo było to zwolnienie czynności podstawowej, następnie fale o wysokiej amplitudzie z zakresu theta (4–5 Hz) i fale delta (1,5–3 Hz) o różnym stopniu nasilenia. W żadnym z przypadków bez wystąpienia omdlenia nie zarejestrowano wyżej opisanych zmian w zapisie EEG ani czynności napadowej.
Wnioski: Podczas wystąpienia omdlenia wazowagalnego występują charakterystyczne zmiany w zapisie EEG. Monitorowanie elektroencefalograficzne w czasie testu pochyleniowego jest przydatnym badaniem w diagnostyce różnicowej omdleń.

Abstract

Elektroencefalografia w diagnostyce omdleń
Wstęp: Diagnostyka omdleń wazowagalnych (VVS, vasovagal syncope) wymaga wielodyscyplinarnego podejścia. Ocenia się, że pomimo postępu wiedzy i techniki medycznej u ok. 40–50% chorych nadal nie udaje się ustalić przyczyny omdleń. Celem naszej pracy była ocena przydatności monitorowania elektroencefalograficznego (EEG) pacjenta w czasie standardowo wykonywanego testu pochyleniowego (HUTT, head-up tilt test). Ponadto chcieliśmy określić mechanizmy mózgowe podczas omdleń wazowagalnych i usystematyzować zmiany obserwowane w EEG w czasie ich wystąpienia.
Materiał i metody: Badaniem objęto grupę 17 chorych (8M, 9K), w wieku 16–77 lat (34,4 ± 18,1), u których w wywiadzie stwierdzano nawracające incydenty omdleń. W czasie standardowo wykonywanego HUTT (60°/45 min), z ewentualnym użyciem 0,25 mg nitrogliceryny (60°/20 min), monitorowano zapis EEG. Test pochyleniowy poprzedzało szczegółowe badanie przedmiotowe, podmiotowe oraz badania dodatkowe w celu wykluczenia kardiologicznych, neurologicznych lub metabolicznych przyczyn omdleń.
Wyniki: U 8 (47%) pacjentów wystąpiło omdlenie wazowagalne. U 2 chorych rozpoznano kardiodepresyjny zespół wazowagalny, u 2 — wazodepresyjny, a u 4 — zespół mieszany. U wszystkich, u których w czasie HUTT wystąpiło omdlenie zarejestrowano zmiany czynności bioelektrycznej mózgu w zapisie EEG. Początkowo było to zwolnienie czynności podstawowej, następnie fale o wysokiej amplitudzie z zakresu theta (4–5 Hz) i fale delta (1,5–3 Hz) o różnym stopniu nasilenia. W żadnym z przypadków bez wystąpienia omdlenia nie zarejestrowano wyżej opisanych zmian w zapisie EEG ani czynności napadowej.
Wnioski: Podczas wystąpienia omdlenia wazowagalnego występują charakterystyczne zmiany w zapisie EEG. Monitorowanie elektroencefalograficzne w czasie testu pochyleniowego jest przydatnym badaniem w diagnostyce różnicowej omdleń.
Get Citation

Keywords

test pochyleniowy; elektroencefalografia; omdlenie wazowagalne

About this article
Title

Zastosowanie elektroencefalografii w diagnostyce omdleń wazowagalnych

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 8, No 1 (2001): Folia Cardiologica

Pages

33-40

Published online

2000-12-05

Page views

658

Article views/downloads

1177

Bibliographic record

Folia Cardiol 2001;8(1):33-40.

Keywords

test pochyleniowy
elektroencefalografia
omdlenie wazowagalne

Authors

Jarosław Jurowiecki
Dariusz Kozłowski
Janusz Jakitowicz
Edward Koźluk
Wojciech Krupa
Ewa Szufladowicz
Zbigniew Nowicki i Grażyna Świątecka

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl