Vol 8, No 2 (2001): Folia Cardiologica
Review Article
Published online: 2001-03-01

open access

Page views 587
Article views/downloads 12415
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Zmienność rytmu zatokowego jako potencjalny czynnik rokowniczy w kardiomiopatii rozstrzeniowej

Maciej Karcz i Witold Rużyłło
Folia Cardiol 2001;8(2):85-89.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file